Komen tot een integrale aanpak van de opvangproblematiek

Nederland kampt met een opvangcrisis. Van asielzoekers in Ter Apel en statushouders die een verblijfsvergunning hebben gekregen tot spoedzoekers en dak- en thuislozen in gemeenten overal in het land: een plek om te wonen is er niet. En deze woningnood is niet zomaar opgelost. 

We kunnen erop wachten dat de rijksoverheid met aanvullende maatregelen komt. Laten we ons als gemeente verrassen door nieuwe verzoeken of meer dwingende maatregelen van het Rijk of nemen we de touwtjes zelf in handen? Met die vraag in het achterhoofd nam D66 samen met enkele andere partijen in de gemeenteraad het initiatief om samen met onze inwoners te komen tot een Masterplan Opvang Purmerend. Geen struisvogelpolitiek, maar daadkracht.

Crises

Verschillende crises duren voort en het einde is nog niet in zicht. Niet alleen de opvang van asielzoekers of statushouders stokt, maar ook de huisvesting van woningzoekenden en spoedzoekers. Door de financiële crisis zou het ook zomaar kunnen zijn dat het aantal dak- en thuislozen gaat toenemen. We moeten daarin niet naïef zijn. Daarom zijn regionale samenwerking en een integrale aanpak van belang. Samen werken aan oplossingen voor deze problemen. 

Kleinschalige opvang

Als we kijken naar de opvang van asielzoekers en statushouders, dan vinden wij het belangrijk om te gaan voor kleinschalige opvang. Bewezen is dat eventuele integratie hierdoor beter verloopt. 
Wel moeten we ook breder kijken dan alleen opvang van asielzoekers. Dak- en thuislozen verdienen ook een goede opvang. Niet vergeten dat het ook weer winter wordt. Hoe gaan we daarmee om?

Lokale aanpak

We vinden het belangrijk om op dit thema nog meer samen te werken met lokale partners en maatschappelijke organisaties. Er zijn stichtingen die zich inzetten voor asielzoekers en statushouders, denk bijvoorbeeld aan Stichting Present in Purmerend, maar ook aan Vluchtelingenwerk. Hetzelfde geldt voor de dak- en thuislozen. Werk samen met maatschappelijke organisatie om een dak boven het hoofd, hygiëne, psychosociale hulp en voedsel te kunnen verzekeren. Inwoners helpen nu al mee. Dat zien we bij de crisisnoodopvang die nu op tal van plaatsen geopend worden voor de opvang van vluchtelingen die in Ter Apel geen plek konden krijgen. Hoe kunnen we dat breder trekken? Er zijn voor de medemens. Verschillende Facebookgroepen doen dit al door overgebleven maaltijden te delen. Denk bijvoorbeeld ook aan de mooie initiatieven rondom de buurtkastjes. 

Minimum standaarden

Een gerechtelijke uitspraak laat zien dat opvang moet voldoen aan minimum standaarden. Dit moet het startpunt zijn. Voor opvang van asielzoekers of statushouders, maar ook voor dak- en thuislozen.

Woningprobleem

Het veel te grote woningprobleem gaan we hier niet mee oplossen. We moeten ervoor zorgen dat samenwerking en cohesie ontstaan binnen onze gemeente. We moeten iedereen horen, de woningzoekenden, de dak- en thuislozen, maar ook de asielzoekers en statushouders.