Hoe (on)bereikbaar is de priklocatie op het evenemententerrein in Purmerend?

Onlangs is de nieuwe vaccinatielocatie in Purmerend in gebruik genomen op het evenemententerrein aan de Purmerenderweg, ter hoogte van de voetbalvereniging Wherevogels. De gemeente heeft in overleg met de GGD voor deze locatie gekozen, omdat veel ruimte nodig is. De komende weken en maanden kunnen immers steeds meer mensen een extra prik (boosterprik) tegen corona halen. De gemeente liet weten dat inwoners met deze locatie snel, dichtbij en gemakkelijk hun extra prik kunnen krijgen. D66 is het daar bepaald niet mee eens. Het terrein is namelijk alleen maar goed bereikbaar met de auto. 

Voor wie lopend komt of met de fiets, voor inwoners met een visuele beperking en inwoners die gebruik maken van een rolstoel of een scootmobiel is het terrein helemaal niet goed te bereiken. D66 heeft hier vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. In de raadscommissie van 9 december vroeg ook de PvdA het college al naar de toegankelijkheid van het terrein, maar de antwoorden stelden D66 niet gerust.

In de vragen wijst raadslid Nadine Hut erop dat er geen direct voetpad is vanaf de Grotenhuysweg naar de priklocatie. Voetgangers moeten hier over de rijbaan lopen, die bovendien gedeeld wordt met bromfietsers en fietsers. Vaak staan hier veel auto’s hier in een rij te wachten, waardoor de fietsstroken worden geblokkeerd en er voor fietsers geen ruimte meer is. Vanaf de bushalte aan de Purmerenderweg is er ook geen veilige oversteekmogelijkheid. 

Beeld: D66 Purmerend

Het voetgangersbruggetje vanaf de Stremselstraat naar het evenemententerrein zou een oplossing kunnen bieden, ondanks de fietssluis die hierop is aangebracht. Daar zou nog wel iets aan kunnen worden gedaan om toegang te geven voor bijvoorbeeld scootmobielen. Maar deze brug is sinds de opbouw van de vaccinatielocatie volledig geblokkeerd. De enige mogelijkheid om het evenemententerrein te bereiken is dus via de drukke Purmerenderweg, die eigenlijk alleen ruimte biedt aan auto’s om op een veilige manier op de priklocatie te komen. 

D66 vraagt het college hoe de gemeente garandeert dat iedereen die dat wil makkelijk en veilig de priklocatie kan bereiken. Ook vraagt Nadine Hut hoe de gemeente omgaat met de verkeersdrukte op piekmomenten. Ze wil weten om hoeveel verkeersbewegingen het dan gaat en welke maatregelen de gemeente neemt om de drukte in goede banen te leiden. 

D66 wil verder van het college weten in hoeverre rekening is gehouden met overlast voor omwonenden van het evenemententerrein. Zo staan er grote lichtmasten op de priklocatie en vraagt D66 wanneer die aangaan en weer uitgaan. En of ook gedacht is aan overlast voor het leefgebied van dieren in het nabijgelegen Purmerbos. Ten slotte vraagt Hut naar de manier waarop de gemeente omgaat met opmerkingen, klachten en andere meldingen van inwoners over de nieuwe priklocatie. 

De vragen zijn extra urgent, omdat de priklocatie al open is. Uiterlijk 9 januari moet het college de vragen hebben beantwoord. 

Beeld: D66 Purmerend