Gebiedsvisie Purmer 2035 is een mooie stap vooruit, maar nog onvoldoende concreet

In 2022 werd het 400-jarig bestaan van de droogmakerij de Purmer gevierd. Al 400 jaar een droogmakerij met een bijzonder karakter die ook aan veranderingen onderhevig is. Daarom is het belangrijk dat wij, gezamenlijk met de gemeenten Waterland en Edam-Volendam, een goede visie hebben op de toekomst van dit gebied.

Deze maand spraken we in de commissie over deze gebiedsvisie.

De gebiedsvisie

De gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend hebben een gezamenlijke gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld die een duidelijke toekomst moet schetsen voor de droogmakerij tot 2035. Een visie die richting moet geven en duidelijkheid moet scheppen voor alle belanghebbenden in en rond dit bijzondere gebied. D66 vindt het belangrijk dat deze duidelijkheid er komt.

Wel zien we dat deze visie vooral op heel abstracte hoofdlijnen richting aan de toekomst van de Purmer geeft. En dan vooral in de nabije toekomst. D66 ziet liever dat deze visie de kernkwaliteiten van de droogmakerij voor langere tijd verzekert. Daarnaast missen we op bepaalde punten meer duidelijkheid. Zo zien we veel vage teksten over het behoud van het Purmerbos. Niet alleen in de visie, maar ook in de beantwoording van de vragen binnen de zienswijzen. Die geven D66 het gevoel dat het Purmerbos beschermenswaardig is, maar dat deze bescherming een houdbaarheidsdatum heeft.

Ondanks de woorden van de wethouder blijven we hier ongerust over. Voor ons zijn de kernkwaliteiten die horen bij de Purmer van net zo’n groot belang als de kernkwaliteiten die horen bij de Beemster. We zijn ook blij dat we dit terug hebben gehoord in de vele insprekers op de insprekersavond van maandag 8 april 2024.  

Beeld: Gemeente Purmerend

Behoud van Purmerbos en status van Purmer-Zuid Zuid

Wat ons betreft is het ‘zoveel’ mogelijk behouden van het Purmerbos geen antwoord op de vele zorgen die we terugzien in de in de zienswijzen. Er moet zekerheid zijn van bescherming van het bos, voor nu en voor de lange termijn.

Hetzelfde geldt voor een ander stukje aan de rand van Purmerend, de Purmer-Zuid Zuid. Een stuk landelijk gebied waar woningbouw niet is toegestaan, maar waar wel plannen voor klaarliggen. Volgens het college kijkt de provincie uit naar de woningbouwplannen die gemaakt worden door gemeente Purmerend. Wij kijken dan ook kritisch naar deze gesprekken en hebben contact met onze collega’s vanuit de Provinciale Staten hierover.
D66 wil op dit stuk grond namelijk geen woningbouw. Dit is een groene buffer tussen de bebouwde omgeving en het Purmerbos. Wat ons betreft is het niet nodig om dit stuk groen te gebruiken voor woningbouw, terwijl op andere plekken in Purmerend al voldoende wordt gebouwd of nog gebouwd kan worden.

Beeld: Cees Hartman

Woningnood

Veel Purmerenders hebben moeite met het vinden van passende woonruimte. Een probleem dat in het hele land speelt. Wij vinden dat we in Purmerend heel veel goede stappen zetten om deze woningnood te lijf te gaan. Kijk naar de verschillende woningbouwprojecten in onze gemeente die moeten zorgen voor veel nieuwe woningen. Maar de eenzijdige focus op woningbouw doet ons soms haast vergeten dat we al veel bouwen en dat de effecten van deze bouw over het hoofd wordt gezien.

Borging van kernkwaliteiten, behoud van Purmerbos en geen woningbouw in de Purmer-Zuid Zuid

Het is goed dat er eindelijk een visie is, met richtlijnen voor deze unieke plek. Richtlijnen die we in de kern kunnen onderschrijven. Ook staan we achter de gezamenlijkheid van deze visie met andere gemeenten, die van groot belang is. Toch willen wij op een aantal punten meer duidelijkheid zien als het gaat om de borging en behoud van de kernkwaliteiten van de Purmer, het liefst met een langere looptijd dan nu tot 2035. We staan als fractie pal voor het behoud van het Purmerbos en zijn tegen woningbouw in de Purmer-Zuid Zuid.