Frank Schaaij neemt zetel mee, D66 verder met twee zetels

De fractie van D66 in de gemeenteraad van Purmerend bestaat de komende raadsperiode uit twee zetels, nu Frank Schaaij heeft besloten een zetel te claimen na de verkiezingen van november. Schaaij was de nummer 3 op de kieslijst en kreeg een zetel toegewezen nadat D66 bij de verkiezingen drie zetels behaalde. Vlak voor de verkiezingen nam hij echter plotseling afscheid van de fractie door het vertrouwen in de zittende wethouder van D66 op te zeggen en zijn ontslag in te dienen als raadscommissielid. Samenwerking met de fractie zat er daardoor niet meer in. De fractie van D66 is ontsteld door deze zetelroof, maar kijkt met vertrouwen uit naar een betekenisvolle bijdrage in de gemeenteraad.

‘Door zijn ontslag in te dienen, het moment waarop hij dat deed en de woorden die hij in zijn ontslagbrief gebruikte, heeft Frank pas geleden nog heel bewust en op een pijnlijke manier afscheid genomen van de fractie van D66’, zegt fractievoorzitter Mark Intres. ‘De groep D66’ers, die op dat moment dagelijks hard werkte aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, voelde zich door deze keuze van Schaaij in de rug aangevallen. Dit zijn grotendeels dezelfde mensen die de nieuwe fractie van D66 gaan vormen.’

Breuk onafwendbaar

Schaaij stond op dat moment al als nummer 3 op de kieslijst. De kans bestond dan ook dat hij in de gemeenteraad zou worden gekozen, maar Frank had reeds eerder aangegeven dat een terugkeer in de fractie heel onwaarschijnlijk was en dat zijn zetel voor D66 behouden zou blijven. ‘Frank kreeg ook niet veel voorkeursstemmen, maar doordat niemand met een lagere positie op de lijst de voorkeursdrempel heeft gehaald, is hij toch gekozen’, zegt Intres.

Het vertrouwen in een nieuwe samenwerking is door de onomkeerbare handelingen van Schaaij te zeer beschadigd. De fractie van D66 heeft daarom besloten dat samenwerking met Schaaij de komende periode niet tot de mogelijkheden behoort. Na de verkiezingen zijn met Schaaij intensieve gesprekken gevoerd. Hoewel hij ervoor kon kiezen om zijn zetel af te staan aan de partij, heeft hij dat niet gedaan. Door de zetel alsnog in te nemen, werd een breuk met de partij onafwendbaar.

Zetelroof

De fractie spreekt van zetelroof. ‘Naar de letter van de Kieswet heeft Schaaij recht op de zetel’, zegt Intres. ‘Maar met nauwelijks 70 voorkeursstemmen is de zetel duidelijk van de partij. Om op eigen kracht een zetel binnen te slepen, zijn ruim 650 stemmen nodig. Om met voorkeursstemmen te worden gekozen, moest je 163 stemmen halen. Frank zit van beide drempels heel ver af. Hij is dus op naam van de partij in de raad gekozen. Als je vlak voor de verkiezingen met veel bombarie vertrekt en daarbij doelbewust de campagne schaadt, moet je de consequenties aanvaarden. Samenwerking met de andere leden van de partij zit er daardoor niet in en dan kun je maar één ding doen: je zetel netjes teruggeven. Dat wij nu met twee zetels doorgaan, doet geen recht aan het mandaat dat de kiezer aan D66 heeft gegeven. Maar wij zijn een optimistische partij, met veel ondersteuning van actieve leden. Ook met twee zetels zullen wij het D66-geluid stevig laten gelden.’