Eerste lijsttrekkersdebat: D66 wil meer gemak en betere informatie over goed scheiden van afval

Het eerste lijsttrekkersdebat bij RTV Purmerend stond voor D66 in het teken van het scheiden van afval. Lijsttrekker Mark Intres pleitte vurig voor meer bewustwording onder inwoners en een actieve communicatie van de gemeente. Want in Purmerend en Beemster belandt nog veel te veel huisvuil bij het restafval. Dat wordt verbrand en daar betalen we flink voor via de afvalstoffenheffing, die volledig in rekening wordt gebracht van de inwoners. Die prijs gaat alleen maar omhoog. Bovendien is het ontzettend zonde van de kostbare grondstoffen die zo verloren gaan.

Zowel in Purmerend als Beemster moeten we van ver komen, zei Intres in het debat. Niet zo lang geleden werd het huishoudelijke afval veel slechter gescheiden dan nu. Het ging een paar jaar heel goed, maar inmiddels stabiliseert het scheidingspercentage. En dat blijft ver achter bij de ambitie van de gemeente en van de rijksoverheid. Het Rijk legt de gemeente een financiële heffing op voor elke ton restafval die de gemeente aanbiedt bij de afvalverwerker. Die heffing zal de komende jaren eerder hoger worden dan lager, en daarmee zal de belasting voor onze inwoners stijgen. D66 wil dat voorkomen; daarom en natuurlijk omwille van kostbare grondstoffen zijn maatregelen nodig.

In andere gemeenten wordt inmiddels gewerkt met een prijsprikkel: huishoudens die hun afval slechter scheiden betalen meer dan huishoudens die beter hun best doen. D66 is daar geen voorstander van: wij willen niet dat afvalcontainers voor het legen worden gewogen, omdat dit afvaldumpingen in de hand werkt. Intres wees er vooral op dat er nog veel onduidelijkheid is. Mogen papieren servetjes bij het oud papier, mag plastic speelgoed bij het plastic afval en mogen kapotte glazen in de glasbak? Het antwoord is nee, want dit is allemaal restafval. ‘Ook al doen we dus zo ons best om afval goed te scheiden, dan nóg doen we het vaak verkeerd’, zei de lijsttrekker in het debat. ‘Hier is een enorme wereld te winnen.’

Belangrijk is ook om het scheiden van afval zo gemakkelijk mogelijk te maken, zei Intres. Zo moet meer werk worden gemaakt van afvalscheiding door bewoners van hoogbouw.

D66 vindt dat eerst een sterke communicatiecampagne nodig is voor we gaan nadenken over andere maatregelen, zoals prijsprikkels. Daar zijn we nu nog niet aan toe, vindt D66. En als we daar ooit aan toekomen, dan wil D66 niet zozeer het slecht scheiden van afval beboeten, maar het goed scheiden van afval belonen. Bijvoorbeeld door een korting te geven op de afvalstoffenheffing.