De maat is vol!
Ook deze maand was het weer raak in de Purmer Zuid, Purmer Noord, de Gors en de Weidevenne; dode vissen na maaiwerkzaamheden in de sloten van Purmerend. De fractie van D66 heeft de afgelopen jaren meerdere vragen gesteld over het schouwen van de waterwegen in Purmerend. We ontvingen als fractie regelmatig klachten over de werkzaamheden en filmpjes en foto´s van ruwe werkzaamheden met beschadigde en dode vissen tot gevolg. Dus klommen we weer in de pen.

Het schouwen van de waterwegen, het maaien en afvoeren van riet en andere waterplanten om sloten begaanbaar te houden en de doorvoer van water te garanderen, heeft nog steeds de onverdeelde aandacht van onze fractie. De afgelopen weken zijn wij werkelijk overspoeld met klachten over het schouwen door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Wij kregen foto’s en filmpjes toegestuurd en na een oproep in diverse groepen op Facebook deelden tientallen inwoners hun ervaringen. Natuurlijk zijn wij zelf op diverse locaties gaan kijken en ooggetuige geweest van de slachting die onder vissen had plaatsgevonden.

Vragen
Voor de behandeling van het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte in de commissie Ruimte van 1 september hadden wij al diverse vragen gesteld over het onderhoud van de waterwegen. Na het   beantwoorden van de vragen door het college bleven er echter nog zoveel vragen open voor onze fractie, dat wij vervolgvragen hebben gesteld.
Wij wilden onder meer weten of het college bekend was met de diverse klachten over het schouwen van de waterwegen in Purmerend met de vissterfte tot gevolg en of het college ook bekend was met de  filmpjes en foto’s die de afgelopen weken zijn geplaatst in diverse wijkgroepen op Facebook. Wij wilden ook weten hoeveel klachten over onzorgvuldig maaien en dode vissen na het maaien er het afgelopen jaar zijn binnengekomen.  

Biodiversiteit
De gemeente heeft de biodiversiteit hoog in het vaandel staan, maar hoe verhoudt het vergroten van de biodiversiteit in Purmerend en het aanleggen en onderhouden van natuurlijke oevers zich dan tot het opzettelijk verwoesten van onderwaterleven in veel waterwegen in onze gemeente? Daar zijn wij benieuwd naar. En ook of het college het met D66 eens is dat het onderhoud van de waterwegen niet ten goede komt aan het vergroten van de biodiversiteit in onze gemeente.

Dierenleed
D66 raadslid Astrud Wildschut heeft inmiddels melding gedaan van dierenleed en onzorgvuldig handelen door het HHNK bij de provincie Noord-Holland, bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, de Omgevingsdienst IJmond, het Ravon en het hoogheemraadschap zelf. Van het college willen we nog weten welke instantie of instanties volgens het college de juiste zijn om handhavend op te treden bij dierenleed dat wordt veroorzaakt door het HHNK. Of de gemeente deze instantie(s) wel eens benaderd heeft nadat zij gewezen is op onzorgvuldig handelen door het HHNK. En wie er verantwoordelijk is voor het ontstane dierenleed en wie verantwoordelijkheid neemt als het gaat om dit dierenleed.
Vooralsnog lijkt iedereen naar elkaar te wijzen en verandert er niets aan de werkwijze van het HHNK. Zij schermen met de richtlijnen, de eisen uit het bestek en de gedragscode, maar dit heeft wederom  niet geholpen dierenleed te voorkomen of zelfs te verminderen. Dus vroegen we ook of de gemeente bereid is om aangifte te doen bij de dierenpolitie wegens het veroorzaken van opzettelijk aangebracht dierenleed. De vragen moeten binnen drie weken beantwoord zijn.

Beeld: AKW

Beeld: AKW

Beeld: AKW