Dag van de Democratie

Vijf Purmerenders hebben het initiatief genomen de Dag van de Democratie in Purmerend te introduceren. Dat gebeurt met een gratis bijeenkomst met gedichten over democratie en een lezing van oud-Buitenhof presentatrice en columniste Marcia Luyten. Het gaat de initiatiefnemers om kracht en belang van democratie. De presentatie is in handen van Gerard Wegman. De Verenigde Naties heeft 15 september uitgeroepen tot internationale Dag van de Democratie.

Het gaat de initiatiefnemers om kracht en belang van democratie. De presentatie is in handen van Gerard Wegman. De Verenigde Naties heeft 15 september uitgeroepen tot internationale Dag van de Democratie. Vanuit betrokkenheid bij democratisch bestuur heeft het vijftal op persoonlijke titel in korte tijd een bescheiden, inspirerend programma samengesteld. Dichters van Dichterskring Waterland dragen gedichten voor over democratie. Marcia Luyten gaat na haar lezing in gesprek met de belangstellenden. Haar laatste publicatie is ‘Democratie is niet voor bange mensen’. Vanwege de inrichting van de zaal is vooraf aanmelden voor de gratis bijeenkomst noodzakelijk.

Democratie

Kritische opmerkingen over democratie horen bij de democratie. Democratie gaat over verschillende meningen, over (pers)vrijheid, over invloed en samenwerking, over compromissen, over respect voor elkaar, over verkiezingen van vertegenwoordigers, over eerbiediging van besluiten van het democratisch bestuur. Dit is de kracht van deze vorm van besluitvorming.

Democratie is de manier van besturen waarin de wil van (meerderjarige) inwoners de basis is van besluitvorming voor de samenleving als geheel. Iedere stem telt mee in plaats van de wil van een (kleine) minderheid van een bevolking. In Nederland bestaat het algemeen kiesrecht sinds 1919.

Goed functioneren

De initiatiefnemers – verenigd in comité Dag van de Democratie Purmerend – maken zich zorgen over het afnemend vertrouwen in de politiek en over de steeds vaker negatieve sfeer waarin bestuursorganen discussiëren en besluiten nemen. Daarbij is het ontkennen van de uitgangspunten van democratie – in de samenleving, maar soms ook in de politieke arena zelf – naar hun mening een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling.

Churchill

De Britse staatsman Winston Churchill deed in november 1947 de uitspraak: ‘No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time.’ Of vertaald ‘Niemand beweert dat democratie perfect is. Er is zelfs gezegd dat democratie de slechtste staatsvorm is, op al die andere vormen na die van tijd tot tijd zijn geprobeerd.’ Dit is voor de leden van het comité een belangrijk uitgangspunt.

Marcia Luyten

Dit jaar publiceerde Marcia Luyten (1971, econoom en cultuurhistoricus) ‘Democratie is niet voor bange mensen’, een bundeling van haar columns waarin ze schrijft over veranderende verhoudingen in de samenleving.
Luyten presenteerde het programma Buitenhof. Van haar hand verschenen verschillende boeken, zoals in 2015 ‘Het geluk van Limburg , een sociale geschiedenis over de opkomst en ondergang van de steenkoolindustrie’, dat de Brusseprijs voor het beste journalistieke boek won.

Marcia Luyten - Beeld: Keke Keukelaar

Programma

Voor de belangstellenden is er een inspirerend programma samengesteld. De deuren van De kleine Doele zijn vrijdag 15 september vanaf 19.30 uur open voor de inloop. De bijeenkomst start 20.00 uur met de voordracht van enkele gedichten, waarna Marcia Luyten haar lezing uitspreekt en het gesprek met de aanwezigen aangaat. Boekhandel Het Leesteken is aanwezig met boeken (waaronder van Marcia Luyten) over democratie.

Vooraf aanmelden

Vooraf aanmelden via [email protected] is noodzakelijk in verband met de inrichting van de zaal. Wie zich aanmeldt kan één introducé aanmelden en meenemen.