D66 ziet graag snel uitbreiding monumentenlijst met Beemster

D66 is van mening dat er vaart achter een gemeentelijke monumentenlijst gezet moet worden waar ook panden en objecten uit Beemster op staan. Want er zijn plekken of objecten in onze mooie gemeente die we graag willen behouden. Omdat ze iets laten zien over de tijd van onze voorouders, omdat ze prachtig zijn, omdat ze een wetenschappelijk belang hebben of omdat het gewoon onvervangbare voorbeelden zijn van leven en inspiratie.
Deze monumenten, dit erfgoed, zij vormen onze identiteit. Ze bestaan vaak alleen nog maar, omdat er moeite is gedaan om ze te behouden. We kunnen ons toch geen omgeving voorstellen zonder zulke monumenten? Wat vertegenwoordigt dan nog het verleden, het heden en onze toekomst?

Gemeentelijke monumentenlijst
Dit is precies een reden waarom monumenten worden aangewezen. Door het Rijk en door de provincie. Maar ook de gemeente zelf kan monumenten aanwijzen en op een gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. Dat doet Purmerend ook. We hebben meer dan 120 gemeentelijke monumenten in de stad zoals bijvoorbeeld 11 panden op de Koemarkt, de kapel op de Overweersepolderdijk, het Stamhuis en zo nog veel meer.

Maar we hebben er precies nul in Beemster. Want in de voormalige gemeente Beemster is er nooit officieel een gemeentelijke monumentenlijst opgesteld. Terwijl er al wel een concept-lijst ligt waar het Historisch Genootschap Beemster zich over heeft gebogen. En nu de fusie achter de rug is, doet zich dus het fenomeen voor dat we een gemeentelijke monumentenlijst hebben met alleen maar monumenten in de stad Purmerend. En dat vindt D66 heel bijzonder.
 
Monumentaal erfgoed
Het mag duidelijk zijn dat Beemster rijk is aan monumentaal erfgoed, ook van regionaal en lokaal belang. Ook dit erfgoed verdient onze bescherming op grond van de erfgoedverordening die al geldt voor de hele gemeente Purmerend. Op grond van de verordening hadden er al gemeentelijke monumenten aangewezen kunnen worden in Beemster. Dit is alleen nog niet gebeurd.
 
Motie
Daarom hebben wij tijdens de raad van 2 juni een motie ingediend die is bedoeld om daar als raad een uitspraak over te doen. Wat D66 betreft maken we hier snel werk van en gaan we aan de slag. Wij verzochten het college om voor het eind van het jaar een plan van aanpak te presenteren om de gemeentelijke monumentenlijst van Purmerend uit te breiden met objecten die zich in het werelderfgoed Beemster bevinden. En hierbij nadrukkelijk eerdere concepten van een gemeentelijke monumentenlijst in Beemster te betrekken en tevens de samenwerking te zoeken met partijen binnen de gemeente met cultuurhistorische kennis, zoals het Historisch Genootschap Beemster.

Uitkomst
Wethouder Tijmstra gaf aan in de raad dat wij als fractie nog geduld moeten hebben. Want ze zijn als gemeente nog met heel veel zaken bezig die met de fusie te maken hebben en daartoe behoort ook het erfgoed. En er zijn ook nog andere zaken die tijd vergen zoals de oorlog in de Oekraïne en de coronapandemie. En zij wil ook de Purmerendse monumentenlijst nog herzien. En ook blijkt er geen geld voor beschikbaar te zijn. Het college hoopt in 2023 met een plan te komen. Raadslid Astrud Wildschut besloot daarom de motie in te trekken om het plan af te wachten. Maar voor ons is het niet de bedoeling dat het plan pas halverwege of eind 2023 naar de commissie komt. Dus we zullen zeker aansturen op behandeling in de eerste helft van 2023. We houden u op de hoogte.