D66 wil tempo met tegemoetkoming energieprijzen voor lage inkomens

Huishoudens in Purmerend met een lager inkomen moeten snel de financiële hulp krijgen die het kabinet heeft aangekondigd voor de sterk stijgende energieprijzen. Daarvoor pleit D66 in de gemeenteraad. D66 wil ook dat iedereen die recht heeft op de energietoeslag hier goed over wordt geïnformeerd. De partij heeft hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Om huishoudens met lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen heeft het kabinet een eenmalige financiële tegemoetkoming toegezegd. Staatssecretaris Wiersma maakte in december 2021 in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum via hun gemeente circa 200 euro ontvangen om hen te helpen bij het betalen van de energierekening.

Mensen in de bijstand zijn bekend bij de gemeente en ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen – onder wie werkende armen, zelfstandigen met een laag inkomen, IOW-gerechtigden (oudere werklozen) en AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen – worden niet automatisch bereikt. Zij kunnen zich volgens het kabinet bij de gemeente melden. Om deze groep te informeren, zal de rijksoverheid onder meer samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiekscommunicatie gaan opzetten.

Het kabinet en de VNG hebben laten weten ernaar te streven om in het eerste kwartaal van 2022 te starten met het uitkeren van de tegemoetkoming.

D66 vraagt het college van B&W naar de hoogte van de toeslag voor huishoudens in Purmerend. ‘Het geld voor de gemeenten wordt door het Rijk verstrekt via een algemene uitkering van het Gemeentefonds’, stelt fractievoorzitter Mark Intres vast. ‘Het kabinet gaat uit van een eenmalige energietoeslag per huishouden van 200 euro en noemt dit een richtbedrag. Kunt u aangeven hoe hoog de eenmalige uitkering per huishouden in de gemeente Purmerend zal zijn?’, luidt de vraag aan het college.

Daarnaast wil D66 weten wanneer in het eerste kwartaal van 2022 bijstandsgerechtigden in de gemeente Purmerend de tegemoetkoming krijgen uitgekeerd en om hoeveel huishoudens het gaat. Intres vraagt ook naar de manier waarop de publiekscommunicatie vorm krijgt om ervoor te zorgen dat alle groepen die recht hebben op de tegemoetkoming worden bereikt. Hij wil bovendien weten wanneer de publiekscommunicatie over de toeslag in Purmerend van start gaat.

Het college van B&W zal de vragen van D66 in de loop van januari beantwoorden.