D66 wil opvang Oekraïense vluchtelingen, maar niet op één plek en niet in Purmer-Zuid

De Purmerendse politiek buigt zich deze maand over de plannen om in de Purmer-Zuid 500 tot 1.500 mensen op te vangen die zijn gevlucht voor de oorlog in Oekraïne. De plannen zijn een antwoord op de opdracht die het Rijk aan de veiligheidsregio’s heeft gegeven voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Het college van burgemeester en wethouders van Purmerend heeft het oog laten vallen op de locatie Purmer-Zuid Zuid, een weiland langs de Verzetslaan.

Het Rijk geeft veiligheidsregio’s niet alleen opdracht voor het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen, maar ook voor andere groepen, zoals asielzoekers die niet meer terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland hebben de gemeenten afgesproken dat Zaanstad de komende jaren de asielzoekers opvangt die aan de regio zijn toegewezen. Het college van Purmerend heeft toegezegd om een flink deel van het toegewezen aantal Oekraïense ontheemden voor onze regio onder te brengen.

Tijdelijke woningen

Om zoveel mensen te kunnen huisvesten, wil het college tijdelijke woningen laten bouwen. Hiervoor is gezocht naar grootschalige locaties, waar maximaal 1.500 personen kunnen worden ondergebracht. De locatie in de Purmer-Zuid krijgt daarbij de voorkeur van het college.

Op 1 november konden inwoners laten weten wat ze van de plannen vinden tijdens een inspreekavond. De publieke tribune zat vol en in de publiekshal volgden enkele honderden belangstellenden de avond.

Wat vindt D66?

De fractie van D66 vindt het belangrijk dat Purmerend in regionaal verband verantwoordelijkheid neemt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Als één na grootste gemeente in de regio Zaanstreek-Waterland zijn wij in staat om voor deze opvang te zorgen. D66 vindt dat onze maatschappelijke en menselijke plicht en staat vierkant achter het college in het streven om deze opvang te realiseren.

Daar staat tegenover dat D66 zich niet kan vinden in de voorkeurslocatie van het college in de Purmer-Zuid. Het gaat hier om grond waar het college op termijn permanente woningbouw voor ogen heeft. De gemeenteraad heeft zich hier echter nog niet over uitgesproken. Pas aan het eind van dit jaar wordt de langverwachte visie op de zogenoemde ‘Oostflank’ aan de raad gepresenteerd. D66 heeft zich eerder al zeer kritisch uitgelaten over woningbouw op deze locatie. Het gaat om door de provincie aangewezen ‘landelijk gebied’, een bufferzone tussen stedelijke bebouwing en het Purmerbos. Voor de woningbouwambities van Purmerend is bebouwing van deze grond niet noodzakelijk: de geplande 10.000 woningen tot 2040 worden al op andere plekken in de gemeente gebouwd.

Om op deze locatie tijdelijke woningen te kunnen plaatsen, moeten zaken als riolering, elektriciteit en wegen worden aangelegd. Daarmee wordt voorgesorteerd op permanente woningbouw, waar D66 zich tegen zal uitspreken. Bovendien vindt D66 het onwenselijk dat zo’n grote groep Oekraïense vluchtelingen op één plek wordt ondergebracht. Omwille van hun eigen welzijn en met het oog op maatschappelijk draagvlak van de opvang, vindt D66 het beter om te kijken naar enkele kleinere opvanglocaties, verspreid over de gemeente. Het college heeft hier in het locatieonderzoek geen aandacht aan besteed en alleen gekeken naar locaties voor grootschalige opvang.

Politieke oordeelsvorming

Een meerderheid van de partijen in de raad gaf in de raadscommissie op 6 november aan zich niet te kunnen vinden in het voorstel van het college. Sommige partijen willen helemaal geen opvang van Oekraïense vluchtelingen in Purmerend. Andere partijen willen maximaal 750 ontheemden opvangen en zijn akkoord met de locatiekeuze van het college.

D66 heeft geen bezwaar tegen het aantal van 1.500 personen, maar wel tegen de clustering op één locatie en de keuze van de locatie. Wij overwegen een voorstel in te dienen om het college te vragen op zoek te gaan naar meerdere kleinere opvanglocaties. De gemeenteraad neemt op 30 november een besluit over het voorstel van het college.