D66 legt met advertentie verantwoording af over inzet in 2022

Elk jaar in februari plaatst D66 een advertentie in de huis-aan-huiskrant Purmerends Nieuwsblad, waarin we verantwoording afleggen over onze inzet en de bereikte resultaten in het voorgaande jaar. Donderdag 23 februari 2023 is onderstaande advertentie gepubliceerd. We kijken terug op het eerste volledige jaar van de gemeenteraad na de fusie van Purmerend en Beemster.

D66 Purmerend maakt zich elke dag hard voor de uitvoering van het verkiezingsprogramma 2022-2026. Afgelopen jaar hebben we het nodige bereikt. We kijken uit naar nieuwe successen in 2023. U kunt de advertentie hier in een groter formaat zien. Of klik hier om de advertentie te bekijken in het Purmerends Nieuwsblad.

Beeld: D66 Purmerend