D66-Kamerlid Rob Jetten op bezoek in Beemster

De fusie van de gemeenten Purmerend en Beemster zal in de toekomstige gemeenteraad van Purmerend voor een andere agenda zorgen. Nu wordt zelden of nooit over landbouw gesproken, maar in de nieuwe gemeente Purmerend zal dat anders zijn. D66 heeft een duidelijke visie op een toekomstbestendige ontwikkeling van de landbouw. In de aanloop naar de fusie spraken de fracties van D66 Purmerend en Beemster daarover met een biologische akkerbouwer in Middenbeemster. Ook het prominente Tweede Kamerlid Rob Jetten en Provinciale Statenlid Arja Kapitein waren daarbij aanwezig.

Beeld: D66 Purmerend

Het werkbezoek vond plaats bij Jan Knook, die al tientallen jaren een biologisch akkerbouwbedrijf heeft in Beemster. Hij vertelde welke kansen hij heeft gezien om zijn bedrijf te ontwikkelen en welke belemmeringen hij daarbij tegenkwam. Door verschillende overheden, van het Rijk tot de provincie en van het waterschap tot de gemeente, krijgen agrariërs uiteenlopende regels opgelegd. Zij zijn daardoor onevenredig veel tijd kwijt aan administratie en ervaren soms regels die precies het tegenovergestelde resultaat geven dan de bedoeling is.

‘Landbouwgrond kent soms meer biodiversiteit dan natuurgebieden. Maar dan moet er wel ruimte zijn voor poelen, bloemrijke slootkanten of een struikrand.’

Mark Intres, lijsttrekker D66 Purmerend

De D66’ers konden zich goed vinden in de aanpak van Knook. Landbouwgrond kent soms meer biodiversiteit dan natuurgebieden. Maar dan moet er wel ruimte zijn voor poelen, bloemrijke slootkanten of een struikrand. Knook heeft gezorgd voor een zoom met wilde bloemen. D66 zet in op kwaliteit in plaats van kwantiteit en Knook heeft zijn bedrijf ook zo ingericht, met focus op kwaliteit, milieu en duurzaamheid.

Beeld: D66 Purmerend

De ervaringen van Knook hebben D66 meer inzicht gegeven in de knelpunten die hij ervaart als biologische ondernemer. Dat inzicht komt van pas bij de ontwikkeling van beleid rond landbouw in de Beemster, de rest van Noord-Holland en landelijk.