D66 groenste partij in vergelijking van bewoners- en natuurorganisaties

D66 komt uit een vergelijking van bewoners- en natuurorganisaties (IVN Waterland, Stichting Vrienden van het Beusebos, Bewonersgroep Westerweg, Stichting Nekkerzoom, Stichting Beemstergroen en Stichting Behoud Waterland) uit de bus als groenste partij.

De bewoners- en natuurorganisaties vinden dat de nieuwe raad van de gemeente Purmerend zorgvuldiger moet omgaan met het landelijk gebied. Ze vinden dat bouwen in het landelijk gebied ongewenst en niet nodig is. Er kunnen meer dan voldoende woningen binnen de bebouwde kom gebouwd worden. De bewoners- en natuurorganisatie vinden het, net zoals D66, belangrijk zuinig te zijn op natuur, landschap en cultuurhistorie. Deze zijn namelijk belangrijk voor mens en dier. Biodiversiteit is de basis van al het leven. D66 onderschrijft, net zoals de bewoners- en natuurorganisaties, dat het daar helaas niet goed mee gaat.

Op basis van het stemgedrag en de verkiezingsprogramma’s van de eerste acht partijen op de lijst van de vijftien partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, zijn de volgende standpunten op een rijtje gezet ten aanzien van bouwen in het buitengebied:
– Bouwen van een hotel in Beusebos
– Bouwen in Purmer Zuid-Zuid
– Bouwen in Zuidoostbeemster II
– Expliciet aandacht voor bescherming van Werelderfgoed/landschap

D66 komt in deze groene kieswijzer dus als groenste uit de bus! Voor ons geen verrassing. Groen is bij D66 in goede en vertrouwde handen.

Beeld: Purmerends Nieuwsblad

D66 vindt dat woningbouw zo veel mogelijk binnenstedelijk moet plaatsvinden.
Als die locaties zijn benut en de woningnood maakt het nodig om meer woningen te bouwen, komt de Purmer Zuid-Zuid in beeld. Maar D66 is tegen bebouwing in het Purmerbos. Dat is ook niet nodig om aan de behoefte aan woningen te voldoen.

Beusebos - Beeld: D66 Purmerend

Grootschalige woningbouw in Beemster is ook niet nodig. D66 koestert het werelderfgoed en wil de kernkwaliteiten en waarden daarvan beschermen en versterken. Hier past woningbouw maar in geringe mate bij. Dat betekent onder meer dat D66 als een van de weinige partijen geen ruimte ziet voor het volbouwen van Zuidoostbeemster tussen het Noorderpad en de N244. Op deze plek kan wel kleinschalige woningbouw plaatsvinden die het landschap versterkt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld twee buitenplaatsen voor senioren en starters, met ruimte voor openbaar toegankelijk groen.