Geslaagde 1 april-grap D66 en Gemeentebelangen: ‘Halveer symbolisch koeienbeeld op Koemarkt’

De oproep van D66 en Gemeentebelangen Purmerend in de gemeenteraad om het bekende beeld van de koeien op de Koemarkt in Purmerend te halveren, was een 1 april-grap. Dat heeft D66-fractievoorzitter Mark Intres donderdag 31 maart gezegd in het radioprogramma Raadszaken van RTV Purmerend. Twee van de vier koeien van de beeldengroep zouden moeten verdwijnen om het landelijke pleidooi voor een kleinere veestapel kracht bij te zetten. Intres sprak van een ‘ludieke oproep met een serieuze ondertoon’.

Enkele dagen voor 1 april verstuurden D66 en Gemeentebelangen Purmerend een persbericht, waarin ze ingingen op hun ‘initiatief’. ‘Door de veestapel te halveren, neemt de uitstoot van stikstof drastisch af en komt er in het hele land ruimte voor woningbouw’, legde D66-raadslid Astrud Wildschut uit. ‘Juist Purmerend met z’n historie van de veemarkten kan hier in symbolische zin een sterke bijdrage aan leveren door het koeienbeeld te halveren.’

Beeld: D66 Purmerend

‘Beeld sterker door mee te gaan met tijdsgeest’

De beelden van de koeien zijn in 2009 geplaatst als sluitstuk van de herinrichting van de Koemarkt. De opdracht aan kunstenaar Hans Kuyper was om de geschiedenis van de markt te laten zien. Aan dit eerbetoon wil D66 niets afdoen, zei Wildschut in het persbericht. ‘De beelden van de koeien houden de herinnering levend aan de veehandel die eeuwenlang op dit plein is bedreven. Ze staan ook symbool voor de relatie van Purmerend en Beemster.’

Die herinnering blijft net zo goed bestaan met twee koeien, zeiden de politieke partijen. ‘Sterker nog: we versterken de kracht van het beeld als we meegaan met de tijdsgeest’, lichtte fractievoorzitter Jordi Albers van Gemeentebelangen Purmerend toe.

‘Krachtig signaal’

De Tweede Kamerfractie van D66 pleit al langer voor een veel kleinere veestapel in Nederland. Boeren zouden de overstap moeten maken naar kringlooplandbouw, waarmee de aarde veel minder wordt belast en wat beter is voor dierenwelzijn. Bovendien biedt halvering van de veestapel de kans om meer woningen te bouwen, waar veel behoefte aan is. ‘Nederland is een postzegel waar veel te veel kippen, varkens en koeien worden gehouden’, zei Wildschut. ‘Door het koeienbeeld op de Koemarkt te halveren, geeft Purmerend een krachtig signaal af.’

De twee koeien die worden weggehaald, konden wat D66 en Gemeentebelangen Purmerend betreft op een duurzame manier worden hergebruikt. Bijvoorbeeld door ze een mooie plek te geven in de Beemster.

Aan RTV Purmerend legde Intres uit dat het niet echt de bedoeling is om twee van de vier koeienbeelden te verwijderen. ‘Als we mensen aan het denken hebben gezet, is dat mooi.’