College kondigt snelle uitbetaling energietoeslag aan, D66-motie uitgesteld

De huishoudens met de laagste inkomens in Purmerend kunnen op korte termijn de energietoeslag van ongeveer € 200,- tegemoet zien die het kabinet in december heeft aangekondigd. Het college van burgemeester en wethouders weet op 1 februari hoe hoog de toeslag precies wordt per huishouden en wie ervoor in aanmerking komen. Dat zei wethouder Hegger donderdag 27 januari tijdens de raadsvergadering bij de bespreking van een motie die door D66 was ingediend.

D66 vroeg het college met de motie om tempo te maken met het uitbetalen van de energietoeslag, die is bedoeld als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen voor huishoudens met een laag inkomen. Het kabinet presenteerde de eenmalige toeslag al op 10 december en gaf toen aan dat het bedrag in het eerste kwartaal van 2022 zou worden uitbetaald via de gemeenten. D66 vroeg het college in januari wanneer de laagste inkomens van Purmerend het bedrag tegemoet konden zien, waarop het college antwoordde te wachten op nadere richtlijnen van de rijksoverheid.

Beren op de weg

Omdat die richtlijnen nog wel een paar weken op zich konden laten wachten, vroeg D66 in de commissievergadering of het college alvast een voorschot zou kunnen uitbetalen aan de bijstandsgerechtigden in de gemeente, omdat zij zeker deel uitmaken van de doelgroep van de tegemoetkoming. Wethouder Hegger zei toen dat graag te willen doen, maar te veel haken en ogen te zien. D66 zag die beren op de weg niet en stelde een motie op, die mede werd ingediend door Leefbaar Purmerend, VVD, PB21, PVV en Gemeentebelangen.

Stok achter de deur

Na een toelichting op de motie door D66-fractievoorzitter Mark Intres gaf wethouder Hegger aan dat de nadere richtlijnen van de rijksoverheid op dinsdag 1 februari bekend zullen zijn. Dat betekent dat de volledige toeslag op korte termijn kan worden uitgekeerd en dat een voorschot niet nodig is. D66 verbaasde zich erover dat deze informatie niet eerder was gegeven in antwoord op de vragen die waren gesteld. En omdat we eerst willen zien dat de toeslag nu snel wordt uitgekeerd, hield D66 de motie als stok achter de deur aan voor de volgende raadsvergadering, die op 17 februari is.

Informeren van doelgroep

De wethouder zegde ook toe werk te maken van actieve communicatie om alle doelgroepen van de tegemoetkoming erop te wijzen dat ze de toeslag bij de gemeente kunnen aanvragen. Bijstandsgerechtigden zijn immers bekend bij de gemeente en krijgen het bedrag automatisch uitgekeerd. Maar ook werkende armen, zelfstandigen met een laag inkomen, IOW-gerechtigden en AOW-gerechtigden kunnen mogelijk aanspraak maken op de toeslag. Zij moeten zich hiervoor bij de gemeente melden.