Burgemeester Bijl neemt afscheid van gemeenteraad: ‘U bent er om bruggen te bouwen’

Burgemeester Don Bijl heeft vorige week afscheid genomen van de gemeenteraad. Nadat hij ruim 13 jaar burgemeester was van Purmerend gaat hij met pensioen. Tot zijn eigen spijt, want hij had graag langer willen doorgaan.

In de raadsvergadering van 15 september was Bijl voor de laatste keer de voorzitter van de gemeenteraad van Purmerend. Aanvankelijk had deze vergadering een vrij lege agenda. Na enkele vaste agendapunten waren er alleen hamerpunten en stond vervolgens het afscheid van de burgemeester op de planning. In de dagen voor de ‘afscheidsraad’ kwam echter het bericht dat Purmerend verantwoordelijkheid neemt in de asielcrisis door gedurende drie maanden 450 asielzoekers op te vangen in crisisnoodopvang op de Baanstee-Noord. Rond dit onderwerp werden in de raadsvergadering twee moties ingediend.

Moties

De eerste betrof een motie van afkeuring aan het adres van burgemeester Bijl. Een aantal fracties vond het nodig om de burgemeester op deze manier een trap na te geven bij zijn vertrek. Zij namen het hem kwalijk dat hij de gemeenteraad niet eerder op de hoogte heeft gebracht van zijn besluit om de crisisnoodopvang in te richten. De burgemeester heeft de bevoegdheid om dit besluit zelfstandig te nemen, maar informeerde de gemeenteraad niet voordat dit besluit bekend werd gemaakt.

Twee dagen eerder was over dit onderwerp een extra commissievergadering ingelast. In deze vergadering hebben veel partijen kritische noten gekraakt over het betrekken van de gemeenteraad bij dit besluit, ook D66 deed dat. Burgemeester Bijl erkende in deze commissie dat dit niet goed is gegaan en zei dat hij de communicatie ook liever anders had gezien. Dat was duidelijke taal en daarmee was voor D66 de kous af. De raad heeft een grens gemarkeerd over zijn eigen positie en de burgemeester heeft die erkend. Een motie van afkeuring voegt daar helemaal niets aan toe. Bovendien was op voorhand al duidelijk dat deze motie bij lange na geen meerderheid zou krijgen. Het indienen van deze motie was dan ook theatraal. De motie kreeg alleen de steun van de indieners (PVV, FvD, PB21, Gemeentebelangen Purmerend en Fractie Schaaij) en werd verworpen met 7 stemmen voor en 29 stemmen tegen.

In de tweede motie betwistten FvD en PB21 de rechtsgeldigheid van het besluit van de burgemeester. Zij haalden wetsartikelen aan waarmee moest worden aangetoond dat de burgemeester helemaal niet bevoegd was om zijn besluit te nemen. Met de motie vroegen ze de burgemeester zijn besluit terug te draaien. Burgemeester Bijl zei in zijn reactie de motie te ontraden en plaatste vraagtekens bij de argumentatie. Hij gaf aan de regels van het Rijk te volgen. Ook als de motie zou worden aangenomen, zou hij er geen uitvoering aan geven, zei Bijl. Maar zover kwam het uiteraard niet. De gemeenteraad maakte korte metten met de motie en alleen FvD en PB21 stemden vinóór, waarmee de motie met 33 tegenstemmen werd verworpen.

Erepenning

Het sluitstuk van de raadsvergadering was dan toch het afscheid van burgemeester Bijl. De vicevoorzitter van de raad, Bert Meulenberg, hield een korte toespraak waarin hij hoogte- en dieptepunten van de afgelopen 13 jaar benoemde. Namens het college en de raad overhandigde hij burgemeester Bijl de erepenning van de gemeente Purmerend.

Goede omgangsvormen

De laatste woorden van de avond waren voor Don Bijl zelf. Hij noemde het een grote eer om burgemeester van Purmerend te zijn geweest. En hij benadrukte het belang van goede omgangsvormen in de gemeenteraad, waar hij zich als raadsvoorzitter altijd stevig voor heeft ingezet. ‘Het gaat er niet alleen om of iets mag, maar ook of iets verstandig is, of iets wijs is’, gaf hij de raadsleden mee. De vertrekkend burgemeester zei dat veel raden in Nederland een voorbeeld kunnen nemen aan hoe partijen in onze raad met elkaar omgaan. Hij benadrukte te hopen dat de gebeurtenissen van eerder op de avond hier geen afbreuk aan doen. ‘U bent er voor de stad, u bent er voor de inwoners, u bent er om bruggen te bouwen.’ De burgemeester kreeg een staande ovatie.

De fractie van D66 Purmerend bedankt burgemeester Bijl voor de fijne samenwerking gedurende vier raadsperiodes. Wij wensen hem alle goeds toe voor de toekomst!