Wonen, werken en ontspannen in onze provincie

Beeld: D66

De provincie Utrecht is een mooie plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Die populariteit stelt ons voor ruimtelijke uitdagingen: we moeten zorgen voor voldoende woningen, werkgelegenheid en ruimte voor ontspanning.

De woningnood oplossen

Iedereen moet fijn kunnen wonen in onze provincie. Om dat mogelijk te maken moeten we als provincie ook voor onze inwoners bouwen. Dat betekent dat we een goede balans vinden tussen verschillende prijsklassen en dat nieuwe woningen goed bereikbaar zijn met OV en fiets. Tevens moeten voorzieningen en natuur in de buurt zijn. D66 wil dat nieuwe woningen bijdragen aan een groene toekomst: energie- en klimaatneutraal zijn de norm bij nieuwe woningen.

De juiste mensen voor het juiste werk

Werk is belangrijk voor iedereen in de provincie. Met werk investeer je in jezelf en draag je bij aan de samenleving. Goed werk is daarom belangrijk. Onze regio werkt hard aan de grote maatschappelijke opgaven en wil daar ook werkgelegenheid uit halen. Denk aan verduurzaming, circulariteit, digitalisering. D66 wil ruimte maken voor bedrijven die werk willen maken van onze maatschappelijke opgaven. Daarnaast ligt er een grote vraag naar personeel in onderwijs, zorg, techniek en automatisering. We zorgen ervoor dat de mensen opgeleid of omgeschoold worden, zodat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten.

Recreatie en toerisme dichtbij en voor iedereen

Vrijetijdsbesteding is belangrijk voor de leefbaarheid van onze provincie. Zeker waar mensen werken en wonen zijn voldoende en diverse vormen van recreatie belangrijke voorwaarden voor een gezond en gelukkig leven. Binnen de provincie staat D66 voor een goede balans tussen dag- en verblijfsrecreatie en een spreiding over de beschikbare ruimte.