Duurzaam reizen in de provincie

Beeld: D66

Of het nou gaat om een veilig netwerk van fietspaden of duurzaam OV voor iedereen: D66 gaat voor een bereikbare provincie. Kun je echt alleen met de auto reizen? Ook dan laten we je niet in de steek.

Meer ruimte en veiligheid voor de fiets

De ambitie van D66 op het gebied van de fiets is groot. Wij willen dat de provincie Utrecht de fietsregio van Europa wordt. Wij zijn een groot voorstander van de ontwikkeling en aanleg van doorfietsroutes tussen onze dorpen en steden. Dit moet natuurlijk ook op een aantrekkelijk en veilige wijze gebeuren. We zijn er trots op dat onze provincie ook het voortouw neemt op het terrein van vernieuwingen als het om de fiets gaat. Het Fietspad van de Toekomst (langs de N225) is daar een goed voorbeeld van.

Schoon, snel en betaalbaar OV

Mede dankzij D66 werd de afgelopen jaren gebouwd aan een veilig netwerk van fietspaden. Ons uitgangspunt: reizen tot en met 15km, of het nou voor werk of recreatie is, gaat in onze provincie het beste met de fiets. Maar we zorgen ook voor veilig, schoon, snel en betaalbaar OV. De regio Utrecht krijgt meer en snellere verbindingen om de groei bij te houden. Routes en haltes worden afgestemd op de wensen van de inwoners. Ook moeten in 2028 alle bussen in de provincie elektrisch zijn.

De auto blijft een belangrijke vorm van mobiliteit

In het denken over mobiliteit gaat het niet om de vraag of je voor of tegen de auto bent. De auto is een gegeven en niet weg te denken in ons verkeersbeleid. Zeker voor ouderen en mensen die niet langs OV-verbinden wonen, blijft de auto een belangrijk transportmiddel. D66 wil graag een transitie van auto’s op fossiele brandstoffen naar elektriciteit. Dit betekent dat onze infrastructuur, zoals voldoende oplaadpunten, moet worden aangepast.