Zorg dragen voor natuur en landbouw

Beeld: D66

Voor natuur én landbouw moet er in Utrecht ruimte zijn zonder dat zij elkaar in de weg zitten, maar met perspectief op kwaliteit voor allebei.

Meer ruimte voor natuur

De provincie heeft de taak om de Wet natuurbescherming uit te voeren. Dit gaat niet alleen om beschermen, zoals door vergunningen en handhaving, maar ook om uitbreiding van het NatuurNetwerk Nederland. D66 zou graag willen dat dit sneller gaat. Met een groter oppervlak, kan de natuur in Nederland weer sterker worden. Dat is goed voor de natuur zelf, maar ook voor de leefomgeving van mensen. Bijvoorbeeld met de herontwikkeling van de vliegbasis Soesterberg laten we zien hoe dit kan.

Ruimte voor eerlijke landbouw

In de provinciale landbouwvisie is vastgelegd dat de landbouw in Utrecht omschakelt naar kringlooplandbouw. We willen daarmee bereiken dat de landbouw natuurinclusief, klimaatneutraal, circulair en economisch rendabel wordt. Belangrijk uitgangspunt is dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met bodem en water. Eigenlijk is dat: alle functies op de goede plek leggen. D66 ziet graag dat er in Utrecht gebieden worden aangewezen waar de landbouw wel en geen toekomst meer heeft. Bij het landbouwbeleid, is er ook een Voedselagenda. Doel daarvan is onder andere dat boeren een goed inkomen kunnen verdienen met verkoop van hun producten in de buurt.