Zo zetten wij ons in voor Klimaat en Energie

Beeld: D66

Klimaatbeleid en energietransitie zijn urgenter dan ooit. Het komt er nu op aan: laten we de wereld een beetje groener en veiliger achter voor onze kinderen, of schuiven we de rekening door?

Een beter klimaat begint bij onszelf

Bij D66 geloven we in eigen verantwoordelijkheid. Voor ons eigen doen en laten en voor ons eigen geluk. Maar ook voor het geluk van de mensen en dieren naast ons en de generaties na ons. En er is momenteel geen grotere verantwoordelijkheid dan het terugdringen van klimaatverandering. Dat wij als mensen in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering is niet meer te ontkennen. Het goede nieuws is dat wij ook in staat zijn om het proces tot staan te brengen. Als we de komende jaren de juiste keuzes durven maken en als individu, collectief en overheden ons steentje bijdragen. Het kan, maar het komt er ook nu op aan. Uitstellen is wat D66 betreft geen optie meer!

Duurzame energie: de enige goede keuze

We zijn al te lang afhankelijk van energie uit vervuilende bronnen, opgewekt door ondemocratische landen. Daardoor verliezen we de controle over onze duurzame doelen, en moeten we met lede ogen toezien hoe onze democratische normen en waarden met voeten worden getreden. Het is tijd om het heft in eigen handen te nemen. Met duurzame energie, opgewekt op eigen grondgebied. Ook in Utrecht. Met een goede mix van zon en wind, waardoor het stroomnetwerk niet nodeloos wordt belast en onze leefomgeving niet wordt aangetast. Dat voor elkaar krijgen vereist politiek lef, en uithoudingsvermogen. Onze kwaliteit van leven en die van onze kinderen staat immers op het spel.