Terugblik Statenvergadering mei 2023

Op 31 mei vindt er een Statenvergadering plaats met slechts één Statenvoorstel (SV) op de agenda. Toch duurt de vergadering nog de hele dag omdat er tevens een behoorlijk aantal actualiteitenmoties ingediend zijn. De D66 Statenfractie Utrecht is mede-indiener van 6 moties. Een motie waarin verzocht wordt als provincie níet deel te nemen aan de Pride Utrecht wordt door D66 en GL op ludieke wijze beantwoord met het uitdelen van regenboog tompoucen in de vergadering. Een overtuigende meerderheid van de Staten verwerpt de motie en spreekt zich uit vóór deelname aan de Pride.

Gaasperwaard III

In dit SV wordt voorgesteld de nieuwe werklocatie Gaasperwaard III te benoemen tot regionaal bedrijventerrein. D66 is positief over het voorstel en heeft er vertrouwen in dat dit zorgvuldig en duurzaam wordt uitgevoerd. Het SV wordt door de Staten aangenomen.

4e aanvliegroute

D66 is mede-indiener van een motie (link) die GS oproept aan de Minister duidelijk te maken dat de provincie Utrecht tegen de 4e aanvliegroute is als dat tot gevolg heeft dat er meer vliegverkeer, overlast en/of uitstoot is in onze provincie. Daarnaast wordt de Minister aangespoord om meer openheid van zaken te geven.
D66 fractievoorzitter Marianne de Widt wijst er in dit verband op dat “begin vorige maand alle Utrechtse D66-fracties, met een paar aangrenzende in andere provincies, een oproep aan de Tweede Kamer hebben gestuurd om geen 4e aanvliegroute mogelijk te maken, zolang de overlast van Schiphol niet krimpt. De motie van vandaag sluit naadloos aan op onze oproep. Wij willen dat de inwoners van Utrecht en de natuur in de provincie beschermd worden tegen extra overlast.”
De motie wordt door een ruime meerderheid van de Staten aanvaard.

Beeld: D66

Europese vlag

In de vorige Statenperiode heeft D66 een motie ingediend om de Europese vlag naast de Nederlandse vlag en de provincievlag te plaatsen in de Statenzaal. Deze motie kon toen net niet op een meerderheid in de Staten rekenen. D66 Statenlid Marcel Harinck is vandaag mede-indiener van een motie (link) met dezelfde strekking. Hij geeft aan in zijn maidenspeech – de eerste speech van een nieuw Statenlid in een Statenvergadering – dat “mijn generatie is opgegroeid met Europese samenwerking en grensoverstijgende verbondenheid. De Europese Unie is voor mij dan ook geen abstract begrip maar een essentieel onderdeel van mijn identiteit en van onze toekomst. D66 heeft altijd gestreden voor een sterke verenigde EU, gebaseerd op gedeelde waarden en wederzijds respect tussen de lidstaten. Europa heeft ons vrede, stabiliteit en welvaart gebracht.” Marcel benadrukt dat Europese steun en subsidies investeringen in Utrecht mogelijk gemaakt hebben die anders niet gerealiseerd hadden kunnen worden. Europese samenwerking is ook van groot belang bij de belangrijke opgaven waar we in onze provincie voor staan. Daarom pleit D66 er opnieuw voor de Europese vlag in de Statenzaal te plaatsen.
De motie kan dit keer wel op steun van de Staten rekenen.

Beeld: D66

Het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) vloeit voort uit het landelijke programma dat ten doel heeft te werken aan een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. D66 Statenlid Philip Overkleeft: “Met het UPLG willen we de natuur in onze provincie de ruimte geven, en onze boeren nieuw perspectief. Dat is mooi. Maar daarbij kan misschien een andere cruciale factor uit het zicht raken; die van dierenwelzijn.” Daarom is D66 mede-indiener van een motie (link) die oproept om expliciet, structureel en concreet aandacht te besteden aan dierenwelzijn in het beleid.
De Staten zijn verdeeld over deze motie: met 24 stemmen voor en 24 tegen staken de stemmen. Aangezien de Staten voltallig zijn (alle Statenleden zijn aanwezig) betekent dit dat de motie verworpen is.

Tot slot is de D66 Statenfractie mede-indiener van een drietal moties waarin:
GS verzocht worden PS te betrekken bij het verdelen van stikstofruimte (de hoeveelheid stikstof die uitgestoten mag worden) waarbij het doel helder moet zijn: het beschermen van de natuur (link)
GS opgeroepen worden met gemeenten in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat er tot 2030 voldoende betaalbare woningen gebouwd worden (link)
GS gevraagd worden afspraken te maken met marktpartijen om bij nieuwbouwprojecten te streven naar duurzame woningbouw waarbij de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid worden meegenomen (link).
Alle 3 de moties worden door de Staten aanvaard.

De volgende PS vergadering staat gepland op woensdag 28 juni om 9.30 uur. Lijkt het je leuk ook een keer een PS vergadering bij te wonen? Dan ben je van harte welkom op het Provinciehuis. Schroom niet om contact met ons op te nemen: [email protected]
Wil je de vergadering liever online volgen? Dat kan via deze link:
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/28-juni/09:30