Terugblik Statenvergadering coalitieakkoord

Op 5 juli hebben de D66 Statenfractie Utrecht en de fracties van GL, VVD, CDA en PvdA hun handtekening gezet onder het coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. Na het zomerreces krijgen alle partijen de kans om te reageren op het akkoord ‘Aan de slag voor Utrecht: voor een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie’.

Twee avonden

Om alle partijen voldoende ruimte te geven voor hun reactie op het akkoord en vragen te kunnen stellen, wordt besloten geen spreektijden te hanteren. Met maar liefst 15 fracties in de Staten blijken er 2 avonden nodig om iedereen voldoende aan het woord te laten. De coalitiepartijen hebben hun inbreng daarbij kort gehouden en vooral geluisterd naar de bijdrage van de oppositie.

Akkoord op hoofdlijnen

D66 fractievoorzitter Marianne de Widt ziet kansen om Statenbreed samen te werken aan het toekomstige beleid van de provincie:

“Voor D66 is dit akkoord groen, optimistisch en op de toekomst gericht. Vooruit kunnen gaan met de opgaven voor klimaat en energie, de opgave voor wonen en de opgave voor meer evenwicht in het landelijk gebied zijn voor D66 de belangrijkste pijlers in het akkoord. Wat D66 ook aanspreekt is dat het een akkoord op hoofdlijnen is: we zullen met de hele Staten aan de slag moeten om het beleid verder in te gaan vullen de komende jaren. Het is niet klaar met het bescheiden aantal bladzijden dat voor u ligt. Het akkoord is de eerste stap. Het College is nu aan zet om hier een strategische agenda aan te koppelen. D66 verheugt zich op de samenwerking met de Staten: we gaan samen aan de slag!”

Samen aan de slag

Samen aan de slag betekent ook dat de Utrechtse samenleving betrokken wordt bij het coalitieakkoord. Daarom dienen de 5 coalitiepartijen gezamenlijk een motie in waarin het College opgeroepen wordt in gesprek te gaan met de samenleving en in december met een strategische agenda te komen waarin de plannen en ambities uit het akkoord verder uitgewerkt zijn (link motie). Deze motie wordt door een ruime meerderheid van de Staten omarmd.

De volgende PS vergadering staat gepland op woensdag 20 september om 10.30 uur. Lijkt het je leuk ook een keer een (deel van een) PS vergadering bij te wonen? Dan ben je van harte welkom op het Provinciehuis. Neem gerust contact met ons op: [email protected]
Wil je de vergadering liever online volgen? Dat kan via deze link:
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/20-september/10:30