Terugblik Statenvergadering Begroting

In de Statenvergadering van 8 november staat de Begroting op de agenda. Afgesproken is de Algemene Beschouwingen niet bij de begrotingsbehandeling te houden maar in de Statenvergadering in december als het over de Strategische college agenda gaat (de uitwerking van het coalitieakkoord), met de bijbehorende begrotingswijziging. Ondanks deze afspraak worden er tijdens de PS vergadering van 8 november maar liefst 30 moties ingediend.

Beeld: D66

Twee moties D66 bij begroting

D66 fractievoorzitter Marianne de Widt houdt haar bijdrage beperkt: “Mijn fractie ziet in deze basisbegroting dat er is uitgewerkt wat in onze Staten voor de zomer bij de Kaderbrief is besloten. En wat D66 betreft lopen een aantal zaken waar wij mee vooruit willen in de provincie alvast goed door. Ik denk aan de inzet voor woningen, de energietransitie en de aanpak van het landelijk gebied. We wachten vol verwachting de begrotingswijziging over het coalitieakkoord af, en de algemene beschouwingen bewaar ik tot dat moment.
In de vorige Statenperiode heeft mijn fractie in vele vormen aandacht gevraagd voor een stevige aanpak van het klimaatvraagstuk. Het doet ons groot plezier dat de programmabegroting nu is verrijkt met de klimaatparagraaf. Complimenten aan college en organisatie daarvoor.
Wij dragen natuurlijk ook bij aan het motiefestival vandaag. D66 heeft twee moties opgesteld bij de programmabegroting, over onderwerpen waar wij een zekere urgentie zien. De motie UPLG op toernee (Utrechts Programma Landelijk Gebied) roept het college op om zo snel mogelijk in 2024 werkbezoeken te organiseren voor onze Staten, zodat wij de uitdagingen in het landelijk gebied ter plekke kunnen bezien en bespreken (klik hier voor de motie). De motie PFAS is er op gericht om van het overbodige gebruik van PFAS af te komen (klik hier).”

Na de toezegging door het College dat de werkbezoeken voor de Staten georganiseerd worden, trekt de D66 fractie de motie UPLG op toernee in. De motie PFAS wordt door een ruime meerderheid van de Staten aangenomen, evenals de programmabegroting zelf.

Benieuwd welke moties de D66 Statenfractie verder bij de begroting mede ingediend heeft? Klik hier:
Motie: Indexeren kun je leren -> aangenomen
Motie: Kabinetsformatie -> aangenomen
Motie: Een Europa dat werkt voor Utrecht -> aangenomen

Cultuur en erfgoedprogramma

Naast de programmabegroting staat ook het Cultuur en erfgoedprogramma 2025 – 2028 op de agenda. D66 Statenlid Erwin Kamp opent zijn bijdrage met de visie van de Van Mierlostichting op kunst- en cultuurbeleid: “Cultuur is van iedereen, voor iedereen en voor iedereen anders”. D66 vraagt aandacht voor de toegankelijkheid van cultuur (iedereen moet toegang hebben tot cultuur) en voor vernieuwing en vooruitgang (experimenteren moet mogelijk zijn). Het gaat niet alleen om het beschikbaar stellen van geld maar ook om kennisuitwisseling, ondersteuning door ambtenaren en het beschikbaar stellen van accommodaties.
De D66 Statenfractie is mede indiener van 2 amendementen waarin aandacht wordt gevraagd voor religieus erfgoed (klik hier) en waarin het streven naar zelfredzaamheid van culturele organisaties wordt ondersteund (klik hier). Daarnaast wordt een motie mee ingediend waarin het College gevraagd wordt maritiem (varend) erfgoed en religieus erfgoed op te nemen in de cultuurhistorische atlas van de provincie (klik hier). De amendementen, de motie en het Statenvoorstel worden door de Staten aanvaard.

PS vergadering begroting bijwonen?

De volgende PS vergadering op woensdag 13 december om 9.30 uur, staat in het teken van het coalitieakkoord, met begrotingswijziging en Algemene Beschouwingen. Lijkt het je leuk om (een deel) live te horen? Dan ben je van harte welkom op het Provinciehuis. Neem gerust contact met ons op: [email protected]

Wil je de vergadering liever online volgen? Dat kan via deze link:
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/13-december/09:30