Terugblik Statenvergadering 7 februari 2024

In deze overzichtelijke Statenvergadering stonden er twee debatten op de agenda. We spraken over de wijziging van de provinciale Omgevingsverordening en over verbetervoorstellen voor ons eigen functioneren ‘Sterke Staten: Gewoon Doen’.

Omgevingsverordening

Over de wijziging van de Omgevingsverordening was er een groot debat, ondanks dat het vrijwel alleen om technische aanpassingen ging. Met de D66-fractie hebben wij onze focus vooral gericht op de aanscherping van de regels voor de Meerwaardebenadering. Deze bijzondere Utrechtse regeling staat onder heel veel voorwaarden een ontwikkeling in het NatuurNetwerk Nederland toe, als die ontwikkeling dan in elk geval wel een meerwaarde voor de natuur heeft. Een motie die wij in 2022 mede-ingediend hebben, heeft er voor gezorgd dat er nu een veel betere regeling is. Maar wij willen echt graag volgen dat het niet averechts uit gaat pakken, en daarom hebben we de motie ‘Meerwaarde nog steeds evalueren’ ingediend. Deze motie werd met grote meerderheid aangenomen. 
De Omgevingsvisie en Omgevingsverordening gaan over enkele jaren grondig herzien worden. Dat is wat ons betreft het moment om alle onderwerpen kritisch te bezien. 

Statenvoorstel

Het Statenvoorstel ‘Sterke Staten: Gewoon Doen’ is een resultaat van een Staten-werkgroep die ideeën van de nieuwe Statenleden en adviezen uit de vorige Statenperiode met elkaar heeft gecombineerd. Veel hiervan is intern gericht, en moet gaan helpen om slagvaardiger met onze tijd om te gaan. De meest in het oog springende wijziging voor de buitenwereld is de introductie van ‘Praten met de Staten’. Er komt een aparte avond voor insprekers. De bedoeling hiervan is dat er een beter gesprek met insprekers tot stand kan komen dan zoals het was binnen de strakke regels in commissievergaderingen. De eerste ronde van ‘Praten met de Staten’ verwachten we in april.