Stagiair D66 Statenfractie Utrecht

Beeld: D66

Stagiair D66 Statenfractie Utrecht onderzoekt initiatiefvoorstel

Over mijn stage

Ik ben Marleen, 16 jaar oud, en ik zit op dit moment in het vijfde jaar van het Johan van Oldenbarnevelt gymnasium in Amersfoort. Dit jaar kregen wij de kans om een week stage te lopen bij een bedrijf of organisatie naar keuze om ons te helpen bij onze studiekeuze.
Aangezien ik al een hele tijd geïnteresseerd ben in politiek leek het me leuk om mijn stage ook in deze richting te doen. Daarbij wist ik eigenlijk heel weinig over de provinciale politiek en waar deze over besluit, dus ik wilde daar graag meer over weten. D66 was voor mij een logische keuze omdat ik het erg eens ben met hun standpunten en hun open kijk op alles. En gelukkig wilde de fractie mij graag ontvangen!

Aan mijn stage heb ik hele leuke en nuttige ervaringen overgehouden. Ik heb een fractievergadering en Provinciale Statenvergadering bijgewoond, een infosessie gevolgd en ben ik bij de opening van veteranenkunst in het provinciehuis geweest. Tussendoor heb ik met allemaal verschillende mensen gesproken: de Statenleden van D66, iemand van de Statengriffie en Gedeputeerde Robert Strijk. Daarnaast heb ik gedurende de week onderzoek gedaan naar initiatiefvoorstellen (zie het stuk hieronder). Een breed scala aan activiteiten dus die me een goede kijk hebben gegeven in de politieke wereld! Iedereen was ook ontzettend aardig en wilde graag al mijn vragen beantwoorden.

Ik wil D66 en met name Mirjam Brouwer heel erg bedanken voor deze mogelijkheid en deze leuke week en ik ga wat ik hier heb geleerd zeker meenemen in mijn overwegingen voor mijn beroepskeuze!

Initiatiefvoorstel PS

De Provinciale Staten zijn een vaak vergeten, maar erg belangrijk orgaan die veel voor ons proberen te bereiken op het gebied van indeling van de provincie en alles wat daarmee te maken heeft. Zij beschikken dan ook over een breed scala aan instrumenten waarvan ze gebruik kunnen maken om hun functie goed te kunnen uitoefenen. Behalve de meer bekende rechten, zoals moties en amendementen indienen en vragen stellen aan de Gedeputeerde Staten, kan een Statenlid ook initiatiefvoorstellen indienen. Helaas is dit iets waar zelden gebruik van wordt gemaakt: in deze termijn van 2019-2023 is het zelfs pas één keer gedaan.

Wat is een initiatiefvoorstel?

Een initiatiefvoorstel is een voorstel van een Statenlid zelf dat al beleid oppert, in tegenstelling tot een motie, dat enkel een uitspraak van de Staten is. Zo’n voorstel wordt in principe op dezelfde manier behandeld als een Statenvoorstel en als het aangenomen is, moeten de Gedeputeerde Staten het uitvoeren. In de Provinciale Statenvergadering (mogelijk na bespreking van het voorstel in een commissie) verdedigt de initiatiefnemer zelf het voorstel, in plaats van een Gedeputeerde.

Het maken van een initiatiefvoorstel kost ontzettend veel tijd. Je moet als Statenlid zelf onderzoek doen, met beleidsvoorstellen komen, je voorstel verbeteren na kritiek en met fracties en deskundigen in gesprek gaan. Dit alles komt dan bovenop het werk dat Statenleden al hebben, wat zo’n 30 uur per week kan kosten. Vaak is er gewoon simpelweg niet genoeg tijd om dan ook nog een initiatiefvoorstel erbij te doen. En het kan ook moeilijk zijn om motivatie te behouden; het hele proces kan behoorlijk lang duren. Daarbij moeten er steeds dingen veranderd worden (die jij misschien niet wil veranderen) na kritiek van Statenleden of Gedeputeerden.

Erwin Kamp, Statenlid van D66 provincie Utrecht, heeft echter wel van dit recht recentelijk gebruik gemaakt. Zijn voorstel is besproken in de Provinciale Statenvergadering van woensdag 11 mei.
Dit initiatiefvoorstel gaat over het beschermen en behouden van de zogenaamde ‘trage paden’, historische jaag- en kerkpaden die gebruikt werden als snelste route tussen dorpen. Er bestaat nog geen beleid om dit soort paden te beschermen, terwijl ze wel belangrijk zijn: ze hebben een cultuur-historische en recreatieve waarde en bovendien bevorderen ze de biodiversiteit.

Ik heb natuurlijk ook met Erwin hierover gesproken om hier meer over te weten te komen. Voordat hij in de provinciale politiek kwam, was hij gemeenteraadslid. Daar had hij al aandacht voor trage paden en wist hij dat hij er iets mee wilde doen. Hij heeft zelf zo’n pad vlakbij zijn huis lopen en merkte dat een aantal mensen deze bijvoorbeeld blokkeerde omdat ze geen andere mensen achter hun huis wilden hebben lopen. Het was echter lastig hiervoor aandacht te vinden bij de gemeentes, onder andere omdat de paden intergemeentelijk lopen. In 2019 werd hij verkozen als Statenlid en afgelopen zomer besloot hij iets te gaan doen met dit idee en een initiatiefvoorstel te maken.

Dat bleek een lang proces. Voordat het kon worden besproken met andere fracties, heeft Erwin gezocht naar voorbeelden van initiatiefvoorstellen en veel onderzoek gedaan: wat is er al, wat is er nodig, is er überhaupt al iets van beleid voor dit onderwerp?
Daarna was het tijd om de D66-fractie mee te nemen in zijn voorstel en daarna de andere fracties, waarbij het voorstel af en toe aangepast moest worden na kritiek. Maar het belangrijkste volgens Erwin is blijven doorzetten, ook als je het niet eens bent met de kritiek, en proberen anderen tegemoet te komen. En zo is zijn voorstel, na een lang en traag pad, klaar.

We kunnen alleen maar heel veel respect hebben voor de hoeveelheid tijd en energie die Erwin in dit voorstel gestoken heeft – iets wat ook veel te horen was in de laatste Provinciale Statenvergadering, waar het voorstel is aangenomen met een overweldigende meerderheid. Nu wil hij graag nog bereiken dat meerdere organisaties mee gaan praten over het beschermen van trage paden en dat er ook echt concreet iets gaat gebeuren om ze te behouden – het staat nu ten slotte nog maar in de kinderschoenen.

Laten we hopen dat hij hiermee andere Statenleden heeft geïnspireerd zelf ook gebruik te maken van dit mooie recht van initiatief!