Provinciale Staten op werkbezoek in de natuur

Beeld: D66

In Provinciale Staten hebben we het veel over de natuur, en over hoe we die moeten herstellen en beschermen. Over hoe belangrijk we het vinden dat ons water schoon is – en dat er genoeg van is. Dat de bodem gezond is, zodat diezelfde natuur een kans krijgt. En dat we kwetsbare dieren en planten een kans geven. We hebben er allerlei afspraken over gemaakt met elkaar. En we werken zelfs aan een plan: het Utrechts Programma Landelijk Gebied. Dat moet in 2025 af zijn. Maar ook nu al gebeurt er van alles.

Praktijk

Plannen zijn natuurlijk heel belangrijk, maar minstens zo belangrijk is hoe je ze in de praktijk brengt. Wie daarin het echte werk moeten verzetten, en hoe je al die mensen en organisaties optimaal met elkaar laat samenwerken. Want als de plannen af zijn, is dat de voornaamste taak van de provincie: partijen bij elkaar brengen en het proces begeleiden, vanuit de zogeheten ‘gebiedsgerichte aanpak’. 

Landbouw

Centraal hierin staat de landbouw. Want de landbouw zoals die nu is, draagt vaak niet bij aan een gezonde natuur. Die landbouw moet dus veranderen.

Gelukkig gebeurt dat ook. Niet zo snel als we zouden willen en niet overal, maar er zijn genoeg goede voorbeelden. Als Statenleden zijn we momenteel bezig met een aantal werkbezoeken. Daarin bekijken we van dichtbij hoe boeren, natuurorganisaties en betrokken inwoners overal in de provincie samen werken aan gezonde natuur, waarin boeren op een duurzame, ‘natuurinclusieve’ manier hun werk doen.

Eerste werkbezoek

Voor ons eerste werkbezoek deden we het Binnenveld aan, dat zo’n beetje ligt tussen Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Daar zagen we hoe Staatsbosbeheer, boerencollectieven en inwoners die zich hebben verenigd in Mooi Binnenveld, langzaam maar zeker de boerennatuur van weleer in ere herstellen. 

Zo konden we met eigen ogen zien hoe wat wij afspreken in het Provinciehuis gestalte krijgt. En kregen we te horen hoe de regels die in datzelfde Provinciehuis worden opgesteld soms juist frustrerend en vertragend kunnen werken.

Beeld: D66

Wijze lessen

Wijze lessen, wat mij betreft: Het maximale nastreven is mooi, maar het maximaal haalbare kan ook al veel verbetering opleveren. Probeer niet alles van bovenaf op te leggen, maar geef mensen de kans om de doelen op hun eigen manier uit te voeren. En wees consistent; stel regels en doelen vast, en hou je daar ook aan. 

Of het allemaal gaat lukken? Dat hebben wij hier in de provincie niet helemaal zelf in de hand. Veel hangt af van Den Haag. Krijgen we het geld dat we nodig hebben en de tijd, en kunnen we vertrouwen op politieke goede wil op de lange termijn? Wij zitten er in ieder geval bovenop!