Overleg in Rhenen

Beeld: D66 provincie Utrecht

Op 8 april waren we met de Statenfractie te gast bij de D66-fractie van de gemeente Rhenen. We spraken met Caroline Folmer, Hugo van Kooten, Dineke Janssen, Jelle Bosma en Hans Boerkamp. De tijd vloog om, zodat we niet eens aan alle onderwerpen toe zijn gekomen. Het openbaar vervoer en de doorfietspaden bewaren we voor een volgend moment. We hebben wel flink doorgepraat over de N-wegen en het nijpende tekort aan ruimte.

Provinciale wegen

Rhenen ligt op het kruispunt van twee provinciale wegen: de N225 en de N233. Op het kruispunt, maar ook rond Rhenen leveren deze twee doorgaande wegen knelpunten op. In de N233 ligt de Rijnbrug. De verbreding van de brug is hard nodig, en staat ook al lang op lijstjes met plannen. Het gaat nog wel even duren, maar gunstig is dat er kort geleden een stikstofuitspraak over de verlenging van de A15 is gedaan. Dit helpt om de verbreding van de brug een stapje dichterbij te krijgen.
Verderop in Rhenen kruist de N233 de Bergweg. De gemeente wil hier al langer een ongelijkvloerse kruising, vanwege de veiligheid. Door de komst van veel nieuwe woningen in de hele Foodvalley zal het verkeer op de N233 wel met 20% gaan toenemen. Bij Achterberg is ook een uitbreiding met nieuwe woningen voorzien. Het wordt daarom nog belangrijker om dat kruispunt veiliger te maken. Rhenen heeft er al geld voor opzij gezet en verwacht van de provincie meer meewerking. We spreken af om elk bij onze contacten de kwestie verder uit te zoeken.

Klem zitten in de ruimte

Rhenen hoort, samen met o.a. Veenendaal, Ede en Wageningen bij de regio Foodvalley. Die regio ligt op de grens van Utrecht en Gelderland. En dit maakt het niet altijd makkelijker, zo ervaren ze in Rhenen. De provincies werken niet altijd in hetzelfde tempo of aan dezelfde doelen. Aan de Utrechtse kant is Rhenen, met de bossen van de rand van de Utrechtse Heuvelrug aan de ene kant en het Binnenveld aan de andere kant, een prachtige groene gemeente. Maar dat groen is zo goed beschermd, dat Rhenen met inpassing van woningen, bedrijven of windmolens alleen terecht kan in landbouwgebied. En juist die landbouw is een belangrijke, historische karakteristiek van Rhenen. Bovendien heeft landbouw om duurzaam te worden eerder meer dan minder ruimte nodig. Kortom: Rhenen zit eigenlijk klem in de ruimte. Samen denken we dat een oplossing wel gevonden zou kunnen worden door echt goed naar de specifieke situatie te kijken, en maatwerk te leveren.

Wil je met jouw lokale D66-fractie ook een keer een gesprek met de Statenfractie? Maak dan een afspraak via [email protected]. We komen graag bij jullie langs!