Opening tentoonstelling ‘WARTIZM’

Beeld: D66

D66 Statenlid Erwin Kamp haalt graffiti kunst van veteranen naar het provinciehuis

5 kunstwerken van veteranen

Donderdag 19 mei jl. is door de commissaris van de Koning, de heer Hans Oosters, de tentoonstelling ‘WARTIZM’ in het provinciehuis Utrecht geopend. Vijf veteranen hebben over hun ervaringen tijdens uitzendingen gesproken met kunstenaar Martin-Jan de Groot. Dit heeft geresulteerd in 5 grote graffity kunstwerken waarin de vaak indringende ervaringen van de veteranen verwerkt zijn. Een aantal veteranen heeft toegelicht wat er in de schilderijen verbeeld wordt.

Kunst als uiting

Kunst kan een belangrijke bijdrage vormen aan het uiten van gevoelens en ervaringen die zich soms moeilijk in woorden laten vatten. Voor veteranen kan dit helpen ingrijpende gebeurtenissen te verbeelden. Daarnaast draagt de kunst bij aan meer begrip in de samenleving voor de ervaringen die veteranen hebben opgedaan. Luisteren naar de ervaringen zorgt voor meer erkenning en waardering voor veteranen die aan vredesmissies hebben deelgenomen.

D66 Statenlid Erwin Kamp werkt als hoofd van de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij Defensie. Erwin is trots dat het gelukt is de expositie naar het provinciehuis Utrecht te halen. ‘Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 80 procent van de Nederlanders waardering heeft voor de inzet van veteranen, maar slechts 30 procent van de veteranen ervaart die waardering als zodanig. Dat is precies de reden waarom deze expositie van betekenis is.”