Meer ruimte om te bouwen

Lyke Veen en Ali Dekker Beeld: D66

Vandaag vergaderde de Provinciale Staten over wonen en werken. D66 wethouder Ali Dekker, van de gemeente Bunnik, heeft de afgelopen tijd aandacht gevraagd voor de invloed van de mobiliteitstoets. Lees meer over wat de mobiliteitstoets is, de rol van wethouder Dekker en over de motie ‘Hoe weeg je wegen?’.

Mobiliteitstoets

De mobiliteitstoets houdt rekening met verkeer en vervoer bij het bouwen van nieuwe woningen. Belangrijk, alleen moeten nieuwe ontwikkelingen zoals deelauto’s en elektrische fietsen hierin worden meegenomen. D66 Statenlid Lyke Veen wil dat in bijzondere situaties, zoals de woningnood van nu, de mobiliteitstoets minder zwaar gaat wegen.

“Op naar de 10.000 nieuwe woningen per jaar.”

Veen tijdens de Statenvergadering

Wethouder Ali Dekker

D66 Wethouder Dekker van de gemeente Bunnik heeft bij de vergadering van de commisie mobiliteit ingesproken. Ze heeft aangegeven dat de mobiliteitstoets een belangrijke belemmering kan vormen voor gemeenten om nieuwe huizen te bouwen. Dekker heeft de Statenvergadering vanaf de publieke tribune gevolgd.

Motie

D66 is mede indiener van de motie ‘Hoe weeg je wegen?’. De motie zorgt ervoor dat de mobiliteitstoets in bijzondere gevallen, zoals de woningnood, minder zwaar gaat wegen. En dat de mobiliteitstoets in het vervolg maximaal rekening gaat houden met nieuwe ontwikkelingen zoals deelauto’s en elektrische fietsen. D66 Statenlid Lyke Veen en D66 Wethouder Ali Dekker zijn blij dat de motie is aangenomen.