In gesprek met fractie Utrechtse Heuvelrug

Beeld: D66 provincie Utrecht

Op 21 mei waren we op bezoek in Doorn, bij Lennart, Nicole, Carmen, Karin, Elisabeth en Wim van D66 Utrechtse Heuvelrug. We verkenden in ons gesprek de nodige onderwerpen waar we samen verder mee kunnen komen. We begonnen met die dingen waar de provincie altijd maar dwars lijkt te liggen.

Meer bouwen

De eerste vraag is waarom de provincie niet mee wil bewegen als de gemeente ideeën heeft om te bouwen buiten ‘de rode contour’. De uitleg hier is dat de provincie meer doelen en belangen te dienen heeft dan ruimte voor meer woningen. Maar die contour is er niet altijd voor eeuwig. De gemeente kan plannen indienen in elke nieuwe ronde voor het ruimtelijk programmeren, daar worden de regionale afwegingen gemaakt. Om snel een indicatie te krijgen van de (on)mogelijkheid van een wens om ergens te bouwen, is er de snelkooksessie.

Snelheid op provinciale wegen

Op meerdere plekken zou Utrechtse Heuvelrug de snelheid op provinciale wegen graag omlaag willen hebben vanwege veiligheid. Ook dit vraagstuk speelt in veel gemeenten. De provincie werkt met een afwegingskader voor het wel of niet van 80 naar 60 km/uur brengen. Als een aanpassing dan kan, dan moet die bijna altijd wachten op het moment van groot onderhoud, omdat het heel duur is om een weg opnieuw in te richten. Wat altijd kan is een principe-besluit vragen om een bepaald traject in de planning voor het groot onderhoud mee te nemen.

Zonnepanelen op vuilstortplaats

Dit lijkt een win-win: op de oude vuilstortplaats Maarsbergen is een plan om zonnepanelen neer te zetten. Hier is een motie in de raad over aangenomen. Er is heel veel draagvlak voor, en een lokale coöperatie wil het uitvoeren. Maar omdat het in het NatuurNetwerk Nederland ligt, mag het niet van de provincie. Dit lijkt een kans die je niet wil missen. Wij zien samen wel mogelijkheden om hier een innovatieve oplossing te maken en de grond dubbel te gebruiken. De raadsleden gaan vragen stellen.

 Blijven samenwerken!

Na de nuttige uitwisseling over dit en nog veel meer, sloten we af met de conclusie de onderlinge aansluiting stevig te willen houden. Door een-tweetjes op het juiste moment in de beide bestuurslagen kunnen we resultaten voor onze inwoners neerzetten.