In gesprek met D66 Wijk bij Duurstede

De D66 Statenfractie Utrecht heeft alle D66 gemeentefracties in de provincie uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De Statenfractie komt graag naar de fracties toe maar op het provinciehuis kan uiteraard ook afgesproken worden. Doel is met elkaar van gedachten wisselen over zaken die de gemeentefracties willen bespreken. De input kan de Statenfractie meenemen bij de behandeling van provinciale onderwerpen. Maandagavond 23 oktober 2023 geeft de D66 fractie Wijk bij Duurstede de aftrap.

Beeld: D66

Woningbouw

Fractievoorzitter Bart van Asperdt en steunfractielid Arie Brouwer houden een warm pleidooi voor meer woningbouw in Wijk bij Duurstede. In Geer 3 in Wijk zijn 500 nieuwe woningen gepland maar de Raad – inclusief D66 – zou dat graag op willen plussen naar 900 woningen. Door vergrijzing komt het voorzieningenniveau onder druk te staan. Veel jeugd trekt weg bij gebrek aan betaalbare woonruimte. In het verleden kwamen veel mensen later weer terug naar Wijk maar door de huidige krapte op de woningmarkt neemt ook dat af.

Mobiliteit

De provincie maakt andere afwegingen dan de gemeenteraad in Wijk bij Duurstede. Wijk is een forensengemeente. Mobiliteit is een belangrijke afweging van de provincie om niet nog meer woningbouw toe te staan: de N229 kan de verkeersstromen in de spits anders niet meer aan. Bart van Asperdt en Arie Brouwer pleiten ervoor met een andere bril naar het vraagstuk te kijken om de impasse te doorbreken. Buiten de piekuren is de N229 goed begaanbaar. Kan er op een andere manier iets gedaan worden aan mobiliteit: deelauto’s, thuiswerken, verbetering OV en doorfietsroutes bijvoorbeeld.

Snelfietsroutes

Snelfietsroutes ontbreken in Wijk bij Duurstede. Een goede weg hiervoor is er niet tussen Utrecht en Wijk. Het landbouwverkeer levert gevaarlijke situaties op voor de (schoolgaande) fietsers. Het landbouwverkeer kan vaak niet op de hoofdweg vanwege de snelheid. Maar daar waar dit wel kan, moet het landbouwverkeer op enig moment toch over het fietspad om naar het betreffende landbouwperceel te rijden. Gedeeltelijk afsluiten bij piekuren wordt al gedaan in Wijk maar wie gaat dat handhaven? Een goede oplossing is vaak niet voorhanden.

Een deel van de elektriciteit die we in 2030 gebruiken zal met windmolens in onze provincie worden opgewekt, zoals afgesproken in de regionale energiestrategieën.
De D66 Statenfractie licht het traject toe. De provincie houdt een raadpleging (link: https://utrechtwind.raadpleging.net/ ) onder de inwoners van de provincie Utrecht om te inventariseren aan welke voorwaarden locaties voor windmolens moeten voldoen. Daarna komt de provincie met voorkeurslocaties voor windenergie waar gemeenten op kunnen reageren. Gemeenten hebben hiervoor een half jaar de tijd; daarna is de provincie weer aan zet. Bart en Arie wijzen erop dat de Raad in Wijk niet erg positief tegenover windenergie staat. De D66 Statenfractie benadrukt het belang van goede communicatie. In de provincie Utrecht staan slechts 16 windmolens; ook Utrecht zal een steentje moeten bijdragen. Wellicht dat maatregelen als lokaal eigenaarschap mensen toch over de streep kan trekken.

De D66 Statenfractie is blij met de komst en inbreng van de D66 fractie Wijk bij Duurstede. Afgesproken wordt contact te houden en elkaar te blijven voeden om te kijken wat er mogelijk is om bestaande problemen aan te pakken.