De provincie moet verder

Beeld: D66

Het zoeken naar een coalitie duurt intussen 8 weken. Waarbij wij vanaf het begin hebben aangegeven dat we bestuurlijke verantwoordelijkheid willen nemen en dat we vooruitgang willen op het gebied van wonen, natuur en klimaat. Lees hier over de huidige stand van zaken en wat er de laatste 8 weken allemaal is gebeurd.

Nieuwe verkenners

Er zijn afgelopen week twee nieuwe verkenners aangesteld. Cees van Eijk (GroenLinks) en Floor Vermeulen (VVD) gaan onderzoeken of er een coalitie kan komen met daarin tenminste GroenLinks en VVD. Op korte termijn gaan de verkenners ook gesprekken voeren met in ieder geval D66, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, Christenunie, Volt en SGP. Namens D66 worden, al vanaf het begin van alle onderhandelingen, de gesprekken gevoerd door fractievoorzitter Marianne de Widt en gedeputeerde Robert Strijk.

Het is niet eenvoudig om in Utrecht een coalitie te vormen, omdat er erg verschillend is gestemd. D66 wil wel aan de gesprekken meedoen en wil bestuurdelijke verantwoordelijkheid nemen. Twee dagen na de verkiezingen heeft onze lijstrekker Marianne de Widt al duidelijk gemaakt wat D66 wil. We willen tenminste vooruitgang op het gebied van wonen, natuur en klimaat. Daar staan we nog steeds voor. De provincie moet verder.

“We gaan open en vol vertrouwen de nieuwe verkenningsronde in.”

Fractievoorzitter Marianne de Widt

17 maart

Twee dagen na de verkiezingen kwamen alle partijen bij elkaar om te spreken over de vervolgstappen tijdens een duidingsdebat.
De provincie heeft verdeeld gestemd. Met BBB en GroenLinks allebei op 7 zetels. Ons voorstel op 17 maart was om zowel BBB als GroenLinks een verkenner te laten aanstellen, omdat de uitslag dicht bij elkaar lag. Uiteindelijk konden wij ons ook vinden in het voorstel van BBB om alleen Danny de Vries als verkenner aan te stellen.

17 maart – 6 april

De Vries heeft met alle fracties individueel gesproken en ging ook in verschillende samenstellingen met twee partijen tegelijk in gesprek. In de eerste ronde hebben we naast een individueel gesprek ook twee gesprekken gevoerd met BBB. De ervaring van de verkenner was dat er bij het tweede gesprek, hoewel moeizaam, er wel absoluut ruimte en bereidwillendheid bij beide partijen voelbaar was.

6 april

Bij de vergadering waarbij het rapport van De Vries besproken werd, is er besloten dat BBB en GroenLinks samen met een nieuw voorstel moeten komen. Verrassend kwam uiteindelijk BBB met een eigen voorstel. Na kritiek van andere partijen ging BBB toch samen met GroenLinks onder leiding van verkenner Anne Lize van der Stoel samen een inhoudelijke verkenning doen.

Lijstrekker Marianne de Widt tijdens het debat op 6 april - Beeld: Provincie Utrecht

6 april – 8 mei

Op 4 mei was de conclusie dat er geen gemeenschappelijke basis is tussen BBB en GroenLinks om samen aan een coalitie deel te nemen. Beide partijen lagen in elk geval te ver uit elkaar op het gebied van zonneweides en windturbines. Op vragen van de verkenner hebben wij aangegeven dat als BBB met GroenLinks er niet uit kan komen op het gebied van zonneweides en windturbines, dat het met D66 ook niet gaat lukken. Er lijkt dus ook geen gemeenschappelijke basis tussen BBB en D66 om samen aan een coalitie deel te nemen.

8 mei

Uiteindelijk was het advies van de verkenner dat er een coalitie onderzocht moest gaan worden tussen BBB, VVD, CDA, ChristenUnie, Volt, JA21 en SGP. Tijdens het duidingsdebat op 8 mei gaf de ChristenUnie aan niet genoeg comfort te voelen, op onder andere het gebied van duurzame energie, om coalitie vormende gesprekken aan te gaan. Zonder de ChristenUnie heeft deze mogelijke coalitie geen meerderheid meer. Daarom is er afgesproken dat GroenLinks nu het voortouw mag nemen. GroenLinks heeft toen de VVD erbij betrokken, waarna ze samen een plan hebben gepresenteerd voor twee verkenners.

Vanaf 10 mei

Op 10 mei is tijdens een vergadering bepaald dat Cees van Eijk (GroenLinks) en Floor Vermeulen (VVD) gaan onderzoeken of er een coalitie kan komen met daarin minimaal GroenLinks en VVD. Op korte termijn gaan de verkenners ook gesprekken voeren met in ieder geval D66, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, Christenunie, Volt en SGP.