D66 wil door met de woningbouw op Oude Tempel

Beeld: D66

De plannen voor woningbouw bij Oude Tempel in Soest houden de gemoederen al jaren bezig. Tegenstanders zien het als een nieuw voorbeeld van hoe de natuur steeds weer aan het kortste eind trekt; voorstanders juichen de plannen toe, juist omdat ze broodnodige woningbouw weten te combineren met behoud van natuur. 

Natuurinclusief bouwen

D66 behoort tot die voorstanders. De woningbouw rond Oude Tempel is wat ons betreft een schoolvoorbeeld van ‘natuurinclusief bouwen’. En dat is het mooiste wat je kunt bereiken in de politiek: niet hoeven kiezen voor het een of het ander, maar twee verschillende doelen combineren. Want inderdaad, de natuur trok al te vaak aan het kortste eind. Op Oude Tempel kunnen we laten zien dat het ook anders kan.

Woningbouw en natuur

Tegenstanders van de plannen denken dat dat niet mogelijk is. Dat het niet mogelijk is om op Oude Tempel twee doelen te verenigen: woningbouw en behoud (en versterking!) van de natuur. Wij denken dat dat wel kan – op Oude Tempel en op allerlei andere plekken in onze provincie. En dat moet ook, want we willen zorgvuldig omgaan met onze schaarse ruimte. In onze kleine provincie Utrecht willen we én natuur, én woningbouw én recreatie én mobiliteit… Dat is de uitdaging die we elke keer weer aangaan.

Raad van State positief

Wij denken dat dat op Oude Tempel op een heel goede manier gebeurt.  En dat vinden wij niet alleen. De Raad van State heeft zich al twee keer over de plannen uitgesproken ten faveure van de ontwikkelingen. Die procedures hebben bovendien geleid tot een duidelijke richtlijn voor de gemeente Soest over de inpassing en behoud van waardevol bos en historische lanen in de plannen. 

20 jaar ontwikkeld

De woningbouw op Oude Tempel komt bovendien niet uit de lucht vallen. Het is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug. Een programma waar we met elkaar al 20 jaar mee bezig zijn. Alle ontwikkelingen daarbinnen als het gaat om natuurversterking, woningbouw en infrastructuur hangen met elkaar samen. Als het gaat om de realisatie, maar ook om de financiering. En dat is nog een reden om door te gaan met Oude Tempel: als we de stekker eruit trekken, dan valt het hele programma als een kaartenhuis in elkaar. Dan kunnen we onze groene ambities niet waarmaken. Dan kunnen we niet al die huizen bouwen die zo hard nodig zijn. Dan gooien we miljoenen euro’s weg. En dan betonen we ons een onbetrouwbare partner, voor alles en iedereen met wie we binnen dit project samenwerken.
 
Dat gaan we niet doen.