D66 commissieleden beëdigd

Tijdens een korte PS vergadering op 19 april zijn de commissieleden beëdigd. De D66 Statenfractie is blij met de benoeming van Jan Willem Langenbach en Gudo Borger als D66 Commissielid.

Bemensing gremia

Daarnaast is in de PS vergadering de bemensing van de verschillende gremia vastgesteld. Van de D66 Statenfractie Utrecht zal Lyke Veen het voorzitterschap op zich nemen van de commissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM). Marianne de Widt neemt zitting in de Klankbordgroep Informatie en Communicatie en Marcel Harinck in de Werkgeverscommissie.

Motie Toekomststoel

Ook is tijdens deze PS vergadering de eerste motie ingediend van de Statenperiode 2023-2027. In de motie wordt voorgesteld naast de 49 zetels die voor de Statenleden gereserveerd zijn ook een zetel te reserveren voor toekomstige generaties. De gemarkeerde stoel dient als geheugensteun voor de Statenleden bij alle besluiten rekening te houden met de leefomgeving van toekomstige generaties. D66 draagt de motie een warm hart toe: het is belangrijk te beseffen dat beslissingen van vandaag invloed hebben op de generatie van morgen.
Alle 15 partijen in de Staten dienen de motie gezamenlijk in; de motie wordt dan ook met algemene stemmen aanvaard. Klik hier voor de hele tekst van de motie.

PS vergadering bijwonen?

De eerste reguliere PS vergadering van deze periode staat gepland op woensdag 31 mei om 10.30 uur. Lijkt het je leuk ook een keer een PS vergadering bij te wonen? Dan ben je van harte welkom op het Provinciehuis. Schroom niet om contact met ons op te nemen: [email protected]
Wil je de vergadering liever online volgen? Dat kan via deze link:
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/31-mei/10:30