Voer een provinciale generatietoets in

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen van 29 juni heeft onze fractie voorgesteld een zogenaamde ‘generatietoets’ in te voeren voor provinciaal beleid. Doel hiervan is om bij toekomstige plannen van de provincie te kijken wat de gevolgen zijn voor verschillende huidige én toekomstige generaties. Met een motie hebben wij opgeroepen hier bij nieuwe beleidsstukken werk van te maken.

Beeld: Pixabay

Meer aandacht
voor jongeren

D66 wil dat beleid van de provincie bijdraagt aan gelijke kansen voor iedereen. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet. Onderzoek van de Sociaal-Economische Raad wijst namelijk uit dat een stapeling van beleid een negatief effect kan hebben, specifiek voor jongeren. “Dat willen wij in Groningen voorkomen, juist omdat we jongeren hard nodig hebben om onze toekomstige uitdagingen aan te pakken,” zegt fractievoorzitter Peter Gerrits. Beleid op thema’s als energie, werkgelegenheid en wonen heeft gevolgen voor inwoners nú en de Groningers van de toekomst, dus moeten we daar volgens onze fractie nadrukkelijk rekening mee houden.

‘De gevolgen van beleid reiken verder dan vier jaar’

Concreet stelt D66 voor bij nieuwe grote, beleidskaders aandacht te besteden aan de effecten op huidige én toekomstige generaties. Peter: “De gevolgen van ons beleid reiken immers verder dan vier jaar. Daarom willen wij dat wordt nagedacht over de langetermijneffecten van plannen die we maken en voorstellen die we doen en dat dit in de stukken wordt beschreven.” Onze fractie wordt in dit plan voor een ‘generatietoets’ gesteund door de Jongerenadviesraad, die in een advies hebben aangegeven enthousiast te zijn over ons voorstel.