Laat provincie samenwerking met oblast Leningrad heroverwegen

Onze fractie heeft bedenkingen bij de samenwerking tussen de Provincie Groningen en de oblast Leningrad in Rusland. Gezien de inval van Rusland in Oekraïne is D66 van mening dat dit samenwerkingsverband moeten worden heroverwogen. Daarom stellen we hierover schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Het provinciehuis verlicht in de kleuren van de Oekraïense vlag - Beeld: Provincie Groningen

Inhoud van het samenwerkingsverband

Onze fractie wil graag meer weten over het samenwerkingsverband en de inhoud hiervan. Statenlid Jurgen Elshof: ‘’Dan gaat het bijvoorbeeld om de thema’s waarop wordt samengewerkt en de financiering van Russische zijde.’’ Wat D66 betreft is dat relevante informatie die moet worden meegewogen bij een besluit over de voortzetting van de samenwerking.

Is provincie bereid samenwerking
op te zeggen?

Alhoewel D66 inziet dat de mogelijkheden van de provincie om sancties tegen Rusland te treffen beperkt zijn, willen wij wel dat alle mogelijke middelen worden aangewend. Eerder vroegen wij daarom al aandacht voor de mogelijke import van biomassa uit Rusland en Belarus door RWE. Net als deze import vinden wij dat ook een samenwerkingsverband niet passend is gezien de huidige ontwikkelingen. ‘’Daarom vragen wij of de samenwerking tussen Noord-Nederland, waaronder Groningen, en oblast Leningrad nog steeds loopt, en zo ja, of de provincie bereid is deze op te zeggen,’’ aldus Jurgen Elshof. De beantwoording van de vragen wordt binnen enkele weken verwacht.