Laat jongeren meestemmen bij referendum

Bij de Statenvergadering van woensdag 2 februari spraken we over het initiatiefvoorstel van de SP voor een provinciale referendumverordening. D66 vindt dit een goed voorstel waarmee de provinciale democratie verder kan worden versterkt. Zelf willen wij dat jongeren al vanaf zestien jaar de mogelijkheid krijgen om te stemmen bij toekomstige referenda.

Beeld: Pixabay

Vertrouwen op eigen kracht van inwoners én Staten

Met de referendumverordening wordt het voor inwoners mogelijk een referendum aan te vragen over een voorgenomen besluit van Provinciale Staten, mits voldoende Groningers dit ondersteunen. ‘’Wij zien dit echt als een onderdeel van onze ‘participatiekit’. Komend voorjaar bespreken we de participatienota, waarmee we inwonersparticipatie willen verankeren in onze provincie. Hopelijk is er daardoor nog maar weinig behoefte aan een referendum, maar D66 vindt wel dat de mogelijkheid er moet zijn,’’ aldus Statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden. ‘’We vertrouwen op de eigen kracht van inwoners én van ons als Staten.’’ Deze laatste toevoeging is belangrijk, omdat het referendum puur een advies is aan Provinciale Staten die altijd de uiteindelijke afweging in de besluitvorming blijven maken.

Verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd

D66 heeft, samen met de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren, voorgesteld de minimale kiesgerechtigde leeftijd in de referendumverordening te verlagen van achttien naar zestien jaar. Groningen zou daarmee de eerste provincie worden waar jongeren écht mee kunnen stemmen over belangrijke provinciale besluiten. ‘’Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als woningbouw, arbeidsmarkt en energietransitie, die direct raken aan juist hun toekomst. Wij vinden dat jongeren hier invloed op moeten kunnen uitoefenen en zien in een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd daarvoor een uitgelezen mogelijkheid,’’ geeft Paula aan.

Aansporing om jongeren meer te betrekken

We worden in dit voorstel gesterkt door een adviesrapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur waarin onder meer wordt aangegeven dat door jongeren al vroeg te betrekken bij de politiek de kans groter is dat zij ook op latere leeftijd blijven participeren. Onze fractie ziet een verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd dan ook als een aansporing om jongeren stelselmatig te laten participeren in de politieke besluitvorming in onze provincie.

De referendumverordening is met 25 stemmen voor en 18 daartegen aangenomen. Ons voorstel voor verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd is met 19 stemmen voor en 24 tegen helaas verworpen. D66 zal zich echter blijven inzetten om jongeren meer te betrekken bij de besluitvorming over onze provincie.