Hoofdstuk 6 Cultuur en dierenwelzijn

Kunst en cultuur verrijken het leven en zorgt voor verbinding tussen mensen. In onze gemeente zijn veel verschillende organisaties actief die kleur geven aan ons culturele leven.
Bijvoorbeeld: Stichting De Verbeelding, Bibliotheek Oostland (Buurt&Zo Pijnacker en Cultura& Zo Nootdorp), maar ook stichting Jeugdland, de kindervakantieweek Nootdorp, Stichting
Vrienden van Biesland, de Oranjeverenigingen, de hobbyclubs, muziekverenigingen, de scouting, toneelverenigingen, koren, dansscholen en tal van andere clubs en verenigingen leveren
hieraan een bijdrage. In onze cultuur is er ook respect voor dieren en is dierenwelzijn vanzelfsprekend.

Cultuur en cultureel ondernemerschap

  • D66 vindt het belangrijk dat initiatieven op gebied van kunst en cultuur voortkomen uit de gemeenschap zelf en voor alle inwoners toegankelijk zijn. We zijn trots op onze culturele organisaties en lokale kunstenaars. D66 wil het cultureel ondernemerschap binnen onze gemeente verder stimuleren en ondersteunen, zodat we kunnen blijven genieten van optredens van lokale muziek-, dans- en toneelverenigingen en een evenement als De Verbeelding. We zien graag dat lokale talenten en kunstenaars de mogelijkheid krijgen om hun kunsten te tonen, bijvoorbeeld langs de kunstroutes in ons dorp.
  • D66 is blij met de realisatie van Cultura&Zo in Nootdorp. Ook in Pijnacker ziet D66 volop kansen, bijvoorbeeld voor het nog op te zetten Cultuurcentrum, een ontmoetingsplek voor jong en oud. Ook ziet D66 mooie initiatieven binnen het onderwijs om jongeren meer kennis te laten maken met cultuur (Rijke schooldag) waar de combinatie wordt gemaakt tussen formeel en informeel leren.
  • D66 wil dat het Stimuleringsfonds particulier initiatief voor de ondersteuning van culturele initiatieven in onze gemeente blijft behouden.
  • D66 wil ook dat de gemeente het Jeugdcultuurfonds financieel blijft ondersteunen om kinderen uit gezinnen met onvoldoende geld de kans te geven deel te nemen aan culturele activiteiten of muzieklessen.
  • D66 is voor versterking van de cultuurfunctie en kiest daarom voor een goede uitwerking van het plan voor een Cultuurcentrum in Pijnacker, mede gericht op versterking van dans- en muziekexpressie. Daarnaast moet de gemeente samen met de culturele organisaties, Cultuurplatform en netwerkpartners een cultuuragenda opstellen voor accommodaties en verdere uitbreiding van het culturele aanbod, in aanvulling op wat er is te vinden in onze buurgemeenten.
  • D66 ziet de verbinding tussen cultuur en het sociaal domein. De Bibliotheek Oostland heeft hierbij een voorname rol te spelen. De bibliotheek heeft niet alleen culturele, maar ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol in de lokale gemeenschap.

Beeld: Edwin Mulder

Dierenwelzijn

  • D66 vindt het belangrijk dat dieren voldoende ruimte hebben. Daarom moeten er genoeg honden uitlaatveldjes zijn in de wijken en ook voldoende ruiterpaden in het buitengebied.
  • Misstanden bij de behandeling, huisvesting of verzorging van dieren moeten worden voorkomen. Handhaving bij dierenmishandeling blijft voor D66 belangrijk. D66 vindt goede voorlichting over het houden en verzorgen van (huis)dieren, natuur- en milieuonderwijs, bijvoorbeeld via scholen, culturele instelling of natuurpaviljoens van groot belang.
  • Vanwege dierenwelzijn is D66 groot voorstander van het professioneel afsteken van het eindejaarsvuurwerk op een daarvoor geschikte plek i.p.v. door particulieren in woonwijken.
  • Poep op de stoep is ergernis nummer één in onze gemeente. D66 is daarom voorstander van het behoud van een opruimplicht van zowel honden- als paardenpoep. Daarnaast vindt D66 dat er beter gehandhaafd moet worden op de aanlijnplicht van honden, met name in het broedseizoen.