Nieuwe Wanmolen is geen luxe maar noodzaak

Nieuwe Wanmolen nodig voor de toekomst van Zetten

De nieuwe Wanmolen is geen luxe maar een noodzaak. Het is nodig voor de toekomst van Zetten en de huidige situatie is aan snelle vervanging toe.

Zorgen over de betaalbaarheid, andere projecten dragen we ook een warm hart toe

Wij maken ons echter wel zorgen over de stijging van de bouwkosten bij de verschillende projecten die eraan staan te komen. We zien de stijging van de kosten voor de Wanmolen. Een noodzakelijke investering voor het dorp Zetten maar willen graag van te voren weten wat we kunnen verwachten op alle projecten zodat we ook weten welke keuzes we moeten en kunnen maken om het betaalbaar en duurzaam te houden.

Tevreden met de toezegging wethouder

Het amendement dat we samen met de ChristenUnie indienden hebben we ingetrokken: het zou te veel vertraging voor het project betekenen. De wethouder heeft nu wel duidelijk toegezegd tussentijds de raad te betrekken, zonder dat er vertraging optreedt. Een mooie oplossing. Nu volop aan de slag in Zetten!