D66 stelt vragen over vaccinatiegraad in Overbetuwe

Dalende vaccinatiegraad in Overbetuwe

In het laatste rapport dat wij ontvingen van de GGD was al een dalende vaccinatiegraad geconstateerd voor Overbetuwe. De vaccinatiegraad is of dreigt onder de kritische grens van 90% te zakken. Om uitbraken van kinderziektes te voorkomen moet minimaal 90% van de kinderen ingeënt zijn.

Uitbraken van kinderziektes

Overbetuwe staat er niet alleen in: in veel gemeenten om ons heen is deze dalende tendens ook zichtbaar. Daardoor lopen we risico op uitbraken. In de media hebben we dat kunnen lezen: er zijn uitbraken van de bof, mazelen en kinkhoest.

Welke maatregelen nemen we?

De gemeente kan met haar samenwerkingspartners extra maatregelen treffen om de vaccinatiegraad te verhogen en er moet een plan zijn hoe om te gaan als er een uitbraak zou komen in onze gemeente en hoe we de hele jonge kinderen die nog niet ingeënt kunnen worden en zwangeren kunnen beschermen. D66 heeft het college gevraagd welke extra maatregelen getroffen worden.