Een fysieke herinnering

Vandaag werden er 10 Stolpersteine geplaatst in Elst, 5 in de Dorpsstraat en 5 aan de Rijksweg Noord. In 2019 heeft D66 een motie ingediend om deze stenen te plaatsen, nadat Jurjen Jan Snikkenburg hier het initiatief toe nam. De historische verenigingen in Overbetuwe hebben onderzoek gedaan voor de plaatsing van deze Stolpersteine.

Wat zijn Stolpersteine?

Stolpersteine zijn messing gedenkstenen in het trottoir met daarop de naam, geboortedatum, datum en plaats van overlijden van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Ze worden geplaatst voor de vroegere woonhuizen van deze mensen.
Stolpersteine is een Duitse combinatie van de twee woorden: stolpern (“struikelen”) en Steine (“stenen”). Het is bedoeld om het gevoel te krijgen van “belemmering, obstakel”. Niet letterlijk natuurlijk, maar wel om voorbijgangers te laten pauzeren en reflecteren.
De omgekomen Joodse burgers uit Overbetuwe worden op deze manier extra herdacht en krijgen op deze manier een naam en een plek in het straatbeeld van Overbetuwe.

Jurjen Jan

Jurjen Jan Snikkenburg was destijds degene die de aanzet had gegeven voor de motie, die uiteindelijk door D66 in 2019 werd ingediend. Tijdens de herdenking gaf Jurjen Jan in zijn toespraak aan dat hij hoopte dat door de plaatsing van de stenen, de namen van de slachtoffers herinnerd en herhaald zullen worden. Een doel dat wij ondersteunen.

Belofte van de burgemeester

De burgemeester gaf aan in haar speech dat de plaatsing van de 10 Stolpersteine voor de gemeente een begin is. Mochten naar aanleiding van vandaag er nog namen naar voren komen van slachtoffers van de Holocaust uit onze gemeente, en onderzoek kan dat bevestigen, dan zal de gemeente Overbetuwe ook voor die personen een Stolpersteine plaatsen.