Overbetuwe vangt vluchtelingen op

Op 27 september was er een extra raadsvergadering ingepland. Het college wil graag 120 vluchtelingen opvangen in Elst in een crisis noodopvang. Janita haar bijdrage aan het debat leest u hier.

Wij zijn voor deze noodopvang

We zijn dankbaar voor het super snelle antwoord op onze technische vraag. Het zal u niet verbazen dat wij voor dit voorstel gaan stemmen. We vinden het goed dat Overbetuwe zijn verantwoordelijkheid pakt door deze noodopvang mogelijk te maken. Als je je huis verlaat omdat je land in oorlog is en je vlucht voor oorlog en geweld, heb je volgens ons gewoon recht op een veilige plek om te wonen. Dit is volgens ons geen tentje voor het AZC in Ter Apel, maar in dit geval een slaapunit met mogelijkheid tot dagbesteding. 

Onrust op sociale media

Als wij op sociale media kijken worden we toch wel wat ongelukkig. We zien een grote wil om vluchtelingen op te vangen, maar zien helaas ook dat er bij een gedeelte van Overbetuwe ook onrust speelt. Wij zijn niet naïef. Wij zien ook dat als je 120 mensen, van welke afkomst dan ook, bij elkaar plaatst, er onrust zou kunnen ontstaan. Deze mensen hebben voor een groot deel natuurlijk ook een trauma. Wij vinden het dan ook belangrijk dat er bij ongeregeldheden gelijk ingegrepen kan worden op de locatie. Onze vraag aan de portefeuillehouder is dan ook; Is dit mogelijk?  

Dagbesteding van groot belang

Wij zien ook dat deze plek niet ideaal is, maar zien ook dat dit op dit moment de beste oplossing die wij als Overbetuwe kunnen bieden. Natuurlijk hadden we liever een echt gebouw met muren gezien, waar mensen binnen konden genieten van de dagbesteding. Maar wij zijn realistisch en zien dit als het meest haalbare. Wel vinden we goede dagbesteding van een enorm groot belang. Als mensen iets te doen hebben, zal er automatisch meer rust in de opvang zijn. 

Gaan uit van het positieve

Het amendement van BOB gaat al aan de voorkant uit van onrust in de omgeving door deze groep mensen. We vinden dat dit een heel verkeerd beeld geeft van deze mensen en wij gaan liever uit van het positieve van de mens. BOB gaf hiernaast aan dat we niet van “vluchtelingen” kunnen spreken, omdat er ook zogenaamde “veilige-landers” bij zitten. We weten dat dit maar 4 procent van de asielzoekers is, waarvan 2 procent uiteindelijk toch een verblijfsvergunning krijgen, omdat ze bijvoorbeeld journalisten zijn of uit de LHBTI community komen. Klopt ons beeld dat deze vluchtelingen vaak al apart worden opgevangen? 

Andere gemeenten aanspreken

We zien weinig nut in het meldpunt van de VVD, maar vinden een evaluatie altijd een goed idee. We zouden liever de andere gemeenten (die niet voldoen aan hun taakstelling) aanspreken dan de landelijke overheid. Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de opvang.  

Verkeersveiligheid gebied

Een laatste zorgpunt voor ons is de verkeersveiligheid voor voetgangers in dit gebied. De stoep is in zeer slechte staat, waardoor er op punten alsnog moet worden uitgeweken naar de weg. Hiernaast is er ook een groot stuk zonder straatverlichting. Is de gemeente hiervan op de hoogte en wat kan en wil de portefeuillehouder hieraan doen? 

Positieve ervaringen andere gemeenten

BOB wees op de negatieve ervaringen van andere gemeenten, maar wij horen juist ook positieve ervaringen van andere gemeenten die deze opvang hebben gerealiseerd. Ik hoop dat wij over een tijdje terugkijken op deze aanpak en kunnen concluderen dat Overbetuwe er wederom in geslaagd is ontheemde mensen een warm welkom te bieden. Want ieder mens, waar dan ook ter wereld, heeft recht op een veilig bestaan.