Klaar voor mogelijk financieel zwaar weer in Overbetuwe?

Den Haag gaat maar liefst 3 miljard bezuinigen op het gemeentefonds. Dat is slecht nieuws voor Overbetuwe. D66 wil graag weten van het college hoe we ons op magere jaren kunnen voorbereiden.

Wat is het probleem?

Niet alleen krijgt Overbetuwe minder geld uit Den Haag. De uitgaven van Overbetuwe stijgen ook: Overbetuwe moet ook meer geld betalen: aan zorg, aan bouwen, aan het onderhoud van groen en wegen. We willen en kunnen dat niet allemaal op de inwoners afschuiven. 90% Van de taken die een gemeente uitvoert zijn wettelijke taken: we zijn verplicht om zorg te bieden, mensen hebben daar recht op. En natuurlijk zouden we ook niet anders willen. Voor Overbetuwe betekent het dat als ‘Den Haag’ de plannen niet verandert we bijna 8 miljoen te kort hebben vanaf 2026. Dat is heel veel geld. Dat betekent dat we goed moeten nadenken over hoe we daar mee om moeten als er in Den Haag geen andere beslissing wordt genomen. Bovendien is een deel van de 8 miljoen te kort ook niet opgelost als er niet wordt gekort op het gemeente fonds. Hoe dat komt? Overbetuwe geeft veel geld uit aan faciliteiten voor haar inwoners. Dat is een goede zaak, maar het betekent wel dat de rekening daarvoor hoog is: het onderhoud van scholen, zwembad, wegen en groen loopt immers gewoon door.

Hoe gaan we er mee om?

We kunnen hopen dat Den Haag besluit om de bezuiniging te schrappen, een groot deel van het probleem is dan opgelost. Maar dat hebben we niet zelf in de hand. Wat we wel zelf in de hand hebben is ons goed voorbereiden op een eventueel tekort. Door op tijd na te denken over wat er anders moet en kan als blijkt dat we moeten bezuinigen. Sowieso moeten we dat al voor een deel doen, want ook zonder bezuiniging in Den Haag komt Overbetuwe te kort in de toekomst. D66 Overbetuwe heeft daar eerder ook al vragen over gesteld. Tot nu toe heeft het college ons als raad nog niet laten weten hoe ze dat aan denken te gaan pakken. We hebben het college nu gevraagd snel met een plan van aanpak te komen.