Duidingsdebat

De huidige coalitie heeft haar meerderheid in de raad verloren. Op 10 juni was er een duidingsdebat. Dit was de inbreng van onze fractie:
D66 is zeer teleurgesteld over de ontstane situatie.
Door het uiteenspatten van de GBO fractie is ook de coalitie geklapt en hebben twee wethouders hun ontslag ingediend. Wethouders, die op basis van hun functioneren en inzet, wat ons betreft  niet weg hadden gehoeven. De ontstane situatie is schadelijk voor het vertrouwen in de politiek en raakt daarmee ook de andere partijen in deze raad. 

Verder kijken dan nu

En de trein is ontspoord op een moment dat niet slechter gekozen had kunnen worden: vlak voor een grote uitdaging om onze gemeente financieel gezond te houden. Om dat te doen moeten er vervelende keuzes gemaakt worden door onze raad. Juist nu is het zo belangrijk om samen te focussen op dat wat juist op lange termijn van belang is voor onze inwoners en toekomstige inwoners. Want wij willen verder kijken dan nu.

Tijd voor keuzes

Het is tijd voor echte keuzes. Er zijn veel projecten in gang gezet, maar verlopen stroperig.  En we maken daardoor weinig af. En dat is niet omdat mensen niet hard werken, integendeel, naar onze indruk werkt iedereen in dit gemeentehuis zich een slag in de rondte.  Nu ligt er een kans bij deze herstart om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Ze zijn nodig: om onze dienstverlening op peil te krijgen en te houden, maar ook door zuinig om te gaan met de middelen. En met middelen bedoel ik niet alleen geld, ook onze ambtenaren verdienen heldere keuzes van ons. 

Continuïteit

Wat ons betreft nemen CDA en GL het voortouw om tot een nieuwe coalitie te komen. Wat we nu nodig hebben is continuïteit. 

Een rijdende trein

Iedereen die nu aansluit bij de coalitie stapt natuurlijk op een rijdende trein. We hebben nog goed anderhalf jaar tot de volgende verkiezingen. D66 is bereid om verantwoordelijkheid te nemen, op voorwaarde dat we ons profiel zichtbaar kunnen toevoegen aan het nieuwe college. Wij willen omkijken naar elkaar en vooruitkijken naar morgen. Wij willen een coalitie die staat voor al onze inwoners, en vooral voor de mensen – ook de nieuwe Nederlanders – die onze steun nodig hebben. Dat betekent in ieder geval dat Overbetuwe moet voldoen aan de landelijke eisen voor het huisvesten van asielzoekers, statushouders en overige vluchtelingen

Gezonde financiën en huisvesting vluchtelingen

Dat betekent in ieder geval dat Overbetuwe moet voldoen aan de landelijke eisen voor het huisvesten van asielzoekers, statushouders en overige vluchtelingen.
Het nieuwe bestuur steunt wat ons betreft op een stabiele meerderheid van partijen, die verantwoordelijkheid willen nemen voor gezonde financiën en bereid zijn om moeilijke keuzes uit te leggen.