Inwonende kinderen moeten geen probleem zijn

Het kabinet heeft onlangs plannen aangekondigd waarbij ze jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer mee wil laten tellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten. Op dit moment wordt een bijstandsgerechtigde namelijk gekort op de uitkering als er kinderen thuiswonen die al aan het werk zijn.

Motie van PvdA, D66 en BOB

PvdA, D66 en BOB hadden vooruitlopend op die plannen een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 19 april. De motie ging niet alleen om inwonende kinderen tot 27 jaar, maar ging ook over het samenwonen van bijstandsgerechtigden. De oproep aan het college was om, net als Tilburg en Arnhem, een proef te starten waarbij bijstandsgerechtigden konden gaan samenwonen, maar dan niet gekort zouden worden op hun uitkering.
Helaas zou de motie het niet gaan halen, een deel van de andere partijen wilde bijvoorbeeld eerst de proeven van de andere steden afwachten.

Nieuwe motie!

In reactie daarop werd de motie aangepast. De indienende partijen vonden het vooral belangrijk dat er wel snel zou worden gestart met een proef waarbij thuiswonende kinderen tot 27 jaar in ieder geval niet meer zouden worden meegerekend. Dit ter voorkoming van dat kinderen noodgedwongen uit huis worden gezet door hun ouders of dat zij vertrekken om hun ouders uit de brand te helpen.
Deze motie werd gelukkig aangenomen!
We hebben gevraagd om te starten per 1 juli 2022 en wachten het voorstel aan de raad af.