Versterking van het groen

Groen is zeer belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente is actief aan de slag met het versterken van het groen.

Standpunten Ruimte, Wonen en Groen

  • De gemeente voltooit de natuurwaardenkaart en gaat op basis daarvan de bestaande groenstructuren versterken en de biodiversiteit verhogen.
  • Het Hofbrouckerpark blijft groen en de gemeente investeert in dit park en de kwaliteit van het groen op de Hofdijck. Extra toegankelijk groen wordt gecreëerd door de hoogspanningskabels bij de Morsebel onder de grond te brengen.
  • In Nieuw Rhijngeest en op andere plekken in het dorp worden groene oevers aangelegd, planten we nieuwe bomen en komen er watertappunten. Het Park Landskroon wordt voorzien van sporttoestellen.
  • Inwoners krijgen de mogelijkheid om een lokaal stukje groen te adopteren.