Regionale Samenwerking

Oegstgeest kan de eigen taken niet alleen aan, op allerlei terreinen wordt door ambtenaren en wethouders al zeer intensief samengewerkt. De afgelopen jaren zijn de raden in de Leidse Regio onvoldoende met elkaar opgetrokken waardoor we onvoldoende hebben kunnen sturen en geen vuist hebben kunnen maken als regio. Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een sterke positie van Oegstgeest.

Met onze inwoners in een sterke regio

  • D66 wil verdere regionale samenwerking om de positie van Oegstgeest als zelfstandige gemeente te versterken.
  • De gemeenteraad van Oegstgeest neemt initiatief om in samenwerking met de andere raden in de Leidse regio (bij) te sturen op grote dossiers zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de jeugdzorg.
  • Samenwerken in de Leidse Regio helpt bij het oplossen van lokale knelpunten in de ambtelijke organisatie. (bijvoorbeeld vacatures voor specifieke moeilijk in te vullen expertisegebieden).