Heldere regie

Een heldere regie vanuit de gemeente met een duidelijk visie op de ruimtelijke toekomst van Oegstgeest.

Standpunten Ruimte, Wonen en Groen

  • De gemeente formuleert een nieuwe visie op de ruimtelijke toekomst van Oegstgeest met duidelijke keuzes over de gewenste ontwikkelingen. Hierin geeft de gemeente aan waar ruimte is voor woningbouw (en voor welke doelgroepen), maatschappelijk vastgoed en groen.
  • Oegstgeest zet anti-speculatiemaatregelen en zelfbewoningsplicht in om de woonvoorraad te beschermen. Er komen duidelijke woon-kwaliteitseisen, waarin staat waar een zorgwoning of een sociale huurwoning of starterswoning aan moet voldoen. Een sociale huurwoning of starterswoning van 45m2 is niet wenselijk en wordt onmogelijk gemaakt.
  • De gemeente moet op haar eigen grond niet naar winstoptimalisatie streven, maar inzetten op sociale woningbouw door MeerWonen of het omzetten naar maatschappelijke bestemmingen.
  • De woonvisie stelt dat 25% van nieuwe projecten sociale woningbouw en 25% middenhuur zijn. Dit handhaven we en we zoeken naar projecten waar met behulp van de reserve sociale woningbouw het percentage sociaal met subsidie van de gemeente hoger kan zijn.
  • De gemeente versterkt het ambtenarenapparaat op de afdeling Ruimte. Een betere bezetting leidt tot beter onderhoud, betere communicatie met inwoners en kortere reactietijden op vergunningsaanvragen.