Een wendbare en inwonersgerichte gemeente

D66 wil een gemeente die werkelijk
luistert naar inwoners, initiatieven vanuit het dorp versterkt en die uiteindelijke keuzes uitlegt. Waar de betrokkenheid van inwoners nu vaak beperkt blijft tot het informeren, raadplegen of een enkele keer advisering, wil D66 experimenteren met coproductie of inwoners die kunnen meebeslissen. Dit vraagt een omslag in de manier van werken in het gemeentehuis, zowel bij de ambtenaren en het College, als bij de raad.

Met onze inwoners in een sterke regio

  • Inwonersgerichtheid, regie en regionale samenwerking zijn de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van Oegstgeest.
  • Een inwonersgerichte gemeente betekent dat de burgers de gemeentelijke organisatie makkelijker kunnen bereiken en vergroot de betrokkenheid van inwoners. Hierdoor vermindert het aantal klachten, bezwaren en juridische procedures.
  • De ambtelijke organisatie krijgt de ruimte door te ontwikkelen naar een efficiënte, wendbare regieorganisatie.