Een nieuwe bestuurscultuur

D66 kiest voor open bestuurscultuur waar de dialoog niet in de achterkamertjes maar in de raad wordt gevoerd. Grote trajecten vanuit de gemeente zijn voor inwoners goed te volgen.

Met onze inwoners in een sterke regio

  • D66 wil een coalitieakkoord op hoofdlijnen waardoor het College de ruimte krijgt om met scenario’s op zoek te gaan naar de verschillende meerderheden in de gemeenteraad. Het College heeft hiermee de ruimte de prioriteiten in overleg met de gemeenteraad te verleggen als hier door omstandigheden reden voor is.
  • De gemeente investeert in de ondersteuning van inwoners bij het nemen van initiatieven en het organiseren van besluitvorming in de gemeenteraad. Inwoners krijgen beter inzicht in de bestuurlijke agenda van het College en de gemeenteraad, de behandeling van dossiers en de besluitvorming.
  • De gemeenteraad en het College hebben goed inzicht in de binnen de organisatie beschikbaar middelen en capaciteit en zijn hierbij samen structureel in gesprek bij het maken van keuzes en het prioriteren van activiteiten.
  • D66 wil een cultuur waarin College en fracties verantwoording afleggen naar onze inwoners over onze keuzes, voorstellen en stemgedrag.
  • Voor bestuurders die niet gekozen maar benoemd worden, vinden deze benoemingen zoveel mogelijk openbaar plaats. D66 wil dat de raad de mogelijkheid heeft een openbare hoorzitting te organiseren bij een benoeming.
  • D66 is voorstander van een gedragscode voor raadsleden en andere politieke ambtsdragers. Hiermee worden respectvolle omgangsvormen en het voorkomen van integriteitskwesties beter geborgd.